II. Özürlüler Şûrası Kararları arasında işgücüne katılım ve istihdam ile ilgili alınan kararlar arasında çok önemli bir madde oldugunu düşündügüm bir madde var o madde:

*Belli bir düzeyin üzerinde engelli çalıştıran firmaların ürünlerine, bu durumu simgeleyen bir
işaretin konulma hakkının verilmesi, dolayısı ile benzer ürünler içerisinde, bu ürünlerin tercih
edilmesine yönelik bir tüketici bilincinin oluşturulması sağlanmalıdır.


Yani biz aldıgımız ürünün amabalajında örnegin bir yıldız işaretinin olması daha fazla engelli birey çalıştırıyor anlamına gelecek.Böylece tüketiciyi daha fazla o maaa yönelecek.Böylece firma hem kâra geçip hemde insani yönden daha fazla itibar görecektir.Sizce böyle bir şeyin olması neleri değiştirir?