Merhabalar arkadaşlar benimde caliştiğim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili şikayetleri değerlendirmiş olacak ki yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı duymus ve kurulda belli birkaç madde çikarmişlar. Bunla ilgili olarak 16/09/2013 tarihine kadar kamuoyundan görüş ve önerileri topluyor.

Şuan için taslak halinde olan düzenlemeye ilişkin kurul karari aşağıdaki gibidir. ilgili konu hakkında görüşlerimizi paylaşıp istediğimiz şekilde düzenlenmesini sağlayabiliriz.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi : 03.09.2013
Karar No : 2013/DK-THD/482
Toplantı No : 2013/33
Gündem No : 7
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Dr. Tayfun ACARER
II. Başkan : Dr. T. Ayhan BEYDO ĞAN
Üyeler : Galip ZEREY, Ya şar GÖK, Musa ŞAHIN
Gündem Konusu : Engellilere Yönelik Düzenlemelere İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması.
KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı 29/08/2013 tarihli ve 72980546-622.01-58325 sayılı takrir incelenmiştir.
5809 sayılı ?Elektronik Haberleşme Kanunu?nun ?İlkeler? başlıklı 4?üncü maddesinin 1?inci fıkrasının (d) ve (k) bentleri, ?Kurumun görev ve yetkileri? başlıklı 6?ncı maddesinin 1?inci fıkrasının (c) bendi ile ?Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliği?nin 23?üncü maddesinin 1?inci fıkrasının (d) bendinde yer alan hükümler kapsamında;
Mobil İşletmeciler tarafından;
1) İşletmecilerin, engelli tüketicilere yönelik ekonomik avantajlar ihtiva eden tarifeler sunması,
2) İnternet sitelerinin engelli kullanıcıların yararlanabileceği şekilde erişilebilir hale getirilmesi,
3) ?Sesli Konum Bilgisi? hizmetinin engelli aboneler için ücretsiz sunulması,
4) Engelli abonenin konum bilgisinin bilgisi dahilindeki telefon numarası(ları) tarafından da ücretsiz olarak öğrenilebilmesi,
5) Engellilere yönelik ses hizmetinden bağımsız olarak halihazırda sunulan SMS hizmeti benzeri veri (data) hizmetinin sunulmaya başlanılması,
6) Engelliler için indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarının da faydalandırılması,
Sabit Telefon İşletmecileri tarafından;
1) İşletmecilerin, engelli tüketicilere yönelik ekonomik avantajlar ihtiva eden
tarifeler sunması,
2) 200.000 üzerinde abonesi bulunan işletmecilerin internet sitelerinin engelli
kullanıcıların yararlanabileceği şekilde erişilebilir hale getirilmesi,
3) Engelliler için indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalışan sivil
toplum kuruluşlarının da faydalandırılması,
İnternet Hizmeti Sunan İşletmeciler Tarafından
1) İşletmecilerin, engelli tüketicilere yönelik ekonomik avantajlar ihtiva eden
tarifeler sunması,
2) 200.000 üzerinde abonesi bulunan işletmecilerin internet sitelerinin engelli
kullanıcıların yararlanabileceği şekilde erişilebilir hale getirilmesi,
3) Engelliler için indirimli sunulan hizmetlerden engellilere yönelik çalışan sivil
toplum kuruluşlarının da faydalandırılması,
maddelerine ilişkin gerekli çalışmaların 01/02/2014 tarihine kadar tamamlanması