biz engelliler,prim ödemek suretiyle özel sağlık veya hayat sigortası yaptırmamız mümkün müdür? veyahut bizlerin bu şartlardan faydalanabilmesi için belli kriterler mevcut mudur?

ergün