afyonda yada başka yerde devremülkü olanlar kira getirisi nasıl bilen