• SGK’nın Hedefi: Organ Nakli Olanlar

    Bülent Küçükaslan
    [...] Böbrek hastalığı sonucu diyalize girmek zorunda kalan kişiler 10 yıllık sigortalılık süreleri ve 1800 gün de primleri varsa malulen emekli olabiliyorlar. Böylece bu kişiler hem emekli maaşı alabiliyorlar hem de -bakmakla yükümlü oldukları kişiler dâhil olmak üzere- yaşam boyu sağlık güvencesine kavuşmuş oluyorlar. Bir başka deyişle sağlık sorunları nedeniyle çalışma yaşamına katılamayan bu kişilerin geçim sıkıntıları emeklilik sayesinde bir parça olsun azalıyor ve sigortasız kalmaktan dolayı sağlık güvencesiz kalma riskleri de bertaraf edilmiş oluyor.
    Şimdi, burada bir parça rahatlık var ya, hah, işte SGK bunu fark edince, hemen devreye giriyor ve gereğini yapıp, oraya bir çomak sokuşturuveriyor. Diyor ki, “eğer organ nakli olursanız malulen emekliliğinizi iptal ederim. Ya diyalize bağlı olarak yaşamaya devam edeceksiniz ya da emekli maaşınızdan ve sağlık güvencenizden feragat edip organ nakli olacaksınız.”
    İnanın, diyaliz hastaları için bunun kararını vermek hiç de kolay değil! Binlerce kişi sırf bu ikilem nedeniyle nakil olmaktan vazgeçmek zorunda kalıyor ve emekli olan binlerce kişi iptal edilen emeklilikleri nedeniyle can çekişiyor. [...]

    Buraya tıklayarak yazının devamını okuyabilir ve konuyla ilgili tartışmaya katılabilirsiniz.