• Sakatlar ile diğer dezavantajlı (etnik, dini ya da cinsel yönelimleri bakımından) gruplar arasındaki mesafe?

  Türkiye'de yaşayan dezavantajlı gruplardan biri olarak engellilerin, diğer dezavantajlı (etnik, dini ya da cinsel yönelimleri bakımından) gruplara bakışları ve onları konumlandırışları çerçevesinde neler söylenebilir?

  - Örneğin bir engelli, transseksüel bir bireyle özdeşleşme kurabilir mi? Ya da onunla ilişkisi yine bir dışlama ilişkisi mi olacaktır?
  - Engellilerin kendi içerisinde ayrışmaları var mıdır? Yani örneğin zihinsel engellilerle bedensel engelliler arasında bir farklılaşmadan söz edilebilir mi?
  - Engellilerin kendi aralarındaki dayanışmalarında etnik ya da dini kimliklerinin rolü nedir ya da bu kimlikler ne oranda belirleyicidir?

  Buraya tıklayarak konuya dair görüşleri okuyabilir ve kendi düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

  Not: Yukarıdaki resim Lambda İstanbul'un web sitesinden alınmıştır