TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
 • 'Ö' Sakattan 'E' Sakata: Dahil Olmak mı istemiştiniz? | Çağrı Doğan

  Çağrı Doğan | Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi
  [...]
  Gayem bir bardağın boş yanına işaret etmek filan değil. Sadece artık “adam yerine konduğumuzu” düşünüp rehavete kapılmak için henüz çok erken demeye çalışıyorum. Sakatlık kapitalizm tarafından üretilen bir durum ve aynı zamanda hepimizin ortak sakatlığı. Çalışmayı kutsallaştırıyor ve emeği üstünden para kazanabildiğine sevilen; kazanamadığına üvey kul muamelesi yapıyor. İşsizlik herhangi bir kapitalist ekonominin kalıcı bir özelliği ve kâr güdüsü, rekabet, verimlilik, hız vb. parametreler sakatın üretim süreçlerinden dışlanmasını meşrulaştırıyor. Liberal ayrımcılık karşıtı yasalarla, belki bireylerin önyargı ve ayrımcı tutumları bir nebze olsun önlenebilir ya da kamusal alanların daha erişilebilir olması sağlanabilir ama sistemik işsizlik sonlandırılamaz ve bireysel haklar iktisadî yapıdan daha ağır basamaz.
  Hasılı kelam, sakatların toplumsal yaşama katılabilmelerinin önündeki asıl engel, sahip olunan yeti yitimi ya da insanların sakatlık hakkındaki önyargı ve yanlış bilgileri değil; pazar ekonomisi ve onun işleyiş mantığının dikte ettiği toplumsal normlar ve yarattığı insan tipidir.
  [...]
  Buraya tıklayarak Çağrı Doğan'ın yazısının tamamını tartışmaları okuyabilir ve katkı sunabilirsiniz.
  Bu yazının yer aldığı esas mecra: ‘Ö’ Sakattan ‘E’ Sakata: Dahil Olmak mı istemiştiniz? | Çağrı Doğan Yazının Sahibi surveyor [Orjinal Mesaj]