• Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu - 2013 Yayınlandı

    Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi engellilerin; Anayasa, yasalar ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile sağlanan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık haklarından ayrımcılığa uğramadan, ne ölçüde yararlanabildiğinin ölçülerek-izlendiği, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden STK’ların, izleme çalışmalarına dahil olduğu bir çalışma programına sahiptir.
    Bu kapsamda bir yıl süre ile yapılan çalışmamızdan elde edilen veriler bir yayın haline getirilmiştir.

    Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler” adlı yayına, özet kopyasına ve Ders Kitaplarında Engellilik temalı kitabın dijital kopyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
    Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu - 2013
    Bu yazının yer aldığı esas mecra: Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu - 2013 Yayınlandı Yazının Sahibi hozgul [Orjinal Mesaj]