• Güvencesiz Emek Piyasasında Sakatlar | Mağdule Demircioğlu

  Mağdule Demircioğlu | Sakatlık Çalışmaları İnisiyatifi
  [...]
  The Economist’in kapaklarından birinde yer alan “19. yüzyıl kapitalizmin, 20. yüzyıl sosyalizmin yüzyılıydı. 21. yüzyıl ise hayırseverlik yüzyılı olacak” söylemi bize neoliberal ekonomik uygulamaların emek piyasasının yapısal olarak nasıl dönüşeceğine dair ipuçlarını ve özellikle dezavantajlı gruplar için ne menem sosyal sorumluluk projelerinin işlerlik kazanmasının amaçlandığının da işaretlerini veriyor.
  [...]
  Ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları dikkate alındığında az gelişmişlik ile sakatlık arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. BM’in bir çalışmasına göre; dünyada 500 milyondan fazla sakat insan vardır. Yine bir çalışmada da şunlar kaydedilmiştir; 500 milyon sakattan 400 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta ve bunların da 140 milyonunu çocuklar 160 milyonunu ise kadınlar oluşturmaktadır. Sakatlıkların beşte birine ise yetersiz beslenmenin yol açtığı bilinmektedir. Başka bir çalışmada da, yeryüzünün bir çok yerinde sakatların sosyal yönden kötü koşullarda yaşadıkları, izole edildikleri, dolayısıyla da bunun sonucunda haklarından yoksun bırakıldıkları ve marjinal bir yaşam sürdürdükleri belirtilmiştir. Sakatlar genel olarak kaynakların sadece % 2’sine ulaşabildiklerinden, yani eğitim, sağlık ve işgücüne katılımda toplumsal artıktan aldıkları payın bu oranla sınırlı kalması yaşamlarının büyük bir bölümünü güvencesiz olarak sürdürdüklerine işaret eder.
  [...]
  Buraya tıklayarak Mağdule Demircioğlu'nun yazısını okuyabilir ve tartışmalara katılabilirsiniz
  Bu yazının yer aldığı esas mecra: Güvencesiz Emek Piyasasında Sakatlar | Mağdule Demircioğlu Yazının Sahibi magdule [Orjinal Mesaj]