• Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak alınan kararlar

    29/08/2008 tarihinde Hükümetle memur sendikaları arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu görüşmelerde; taraflar, mali hakların dışında çeşitli sosyal haklarda da mutabakata vardı. Bu mutabakata varılan sosyal haklardan bazı maddelerde Engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak;

    a. Kamu kurum ve kuruluşu yönüyle ayırım yapılmaksızın kamuya ait servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları yönünde düzenleme yapılması,

    b. Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,

    c. Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi hususunda bu konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge yayımlanması,
    denilmektedir.


Bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. çalıştığım kuruma ait servis aracı yoktur. %50 engelli olarak belediyenin toplu taşım araçlarından çok cüzzi bir indirimle yararlanmaktayım. Bu durumda Başbakanlık Genelgesi de dikkate alınarak bir Genelge yayımlanması
durumunda belediyenin toplu taşım araçlarından ücretsiz mi yararlanacağız?