ASKERİ PERSONEL OLANLARA MÜJDE

TSK İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ MADDE 382 Nöbet hizmetine aşağıdaki personel dahil edilemez maddesinin içinde aşağıdaki cümle yer aldı.
g. 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç),


30 MAYIS 2013 PERŞEMBE RESMİ GAZETE
Sayı : 28662