DEVLET BAKANLIĞI
(Sn. Hayati YAZICI)
BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
Basın Duyurusu
Devlet Bakanlığı (Sn. Hayati Yazıcı) Basın Müşavirliği’nden bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.” hükmü, “Yerleştirme programı” başlıklı 21 inci maddesinin ilk fıkrasında “Tercih Kılavuzu’nun hazırlanması, tercihlerin alınması, genel ve ek yerleştirmenin yapılması ile yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi işlemlerinde göz önünde tutulacak işlem-süre takvimini kapsayan Yerleştirme Programı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca adaylara ulaştırılacak KPSS Kılavuzu’nda yer alır.” hükmü ile Ek 1 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan süreleri ÖSYM ile birlikte yeniden belirlemeye DPB yetkilidir.
(Ek fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, ÖSYM Başkanlığıyla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde;
2010 Yılında lisans mezunları için KPSS’nin 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde, Ortaöğretim/Önlisans mezunları için KPSS’nin 26 Eylül 2010 tarihinde yapılmasına,
2010 Yılı içinde Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 defa merkezi yerleştirme yapılmasına,
2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak birinci merkezi yerleştirme için kadroların DPB tarafından 3 Mayıs 2010 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderilmesine ve adaylardan tercih alınma işleminin 17-26 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmasına,
2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak ikinci merkezi yerleştirme işlemi için kadroların 1 Kasım 2010 tarihine kadar ÖSYM Başkanlığına gönderilmesine ve adaylardan tercih alınma işleminin 15-24 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bilginize sunulur.
2010 KPSS Takvimi
KPSS Lisans10-11 Temmuz 2010KPSS Ortaöğretim/Önlisans26 Eylül 2010
---
2010 Yerleştirme Takvimi
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından memur yerleştirme taleplerin toplanmasıKadroların ÖSYM Başkanlığa gönderilmesiÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

KPSS 1. Yerleştirme15 Mart-15 Nisan 20103 Mayıs 201017-26 Mayıs 2010
KPSS 2. Yerleştirme1 Eylül-10 Ekim 20101 Kasım 201015-24 Kasım 2010


acaba bu 38.192 engelli vatandaş bu kpss den yerleştirilirmi

1 - 2010 yılı KPSS yerleştirme takvimi açıklandı