Özürlülerin heyecanla beklediği yasa bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kamuda ilk defa işe alınacak özürlülere yönelik istisnai düzenlemeye gidilirken yaklaşık 40 bin özürlü iş sahibi olacak.
2010 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yapılan bir değişiklikle, kamuda ilk defa işe alınacak özürlülere yönelik istisnai düzenlemeye gidildi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kamudaki özürlü istihdamı, bundan böyle kadro sınırlamasının dışında kalacak. Böylece kanun gereği dolu kadrolarının yüzde 3'ü kadar özürlü çalıştırmak zorunda olan, ancak kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle bunu yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl içerisinde özürlü kontenjanlarının tamamını doldurabilecekler.

2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, yapılan bir değişiklik ile kamuda ilk defa işe alınacak özürlülerle ilgili istisnai düzenlemeye gidilmişti. Kamudaki özürlü istihdamını, kadro sınırlamasının dışında bırakan ve 38 bin 192 özürlüye devlette ekmek kapısı sağlayan düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22. maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının 2010 yılı içinde atama yapabileceği kadrolar belirlendi. Yasada 657 sayılı kanunun 53.maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları istisna kapsamında tutuldu. Böylece dolu kadro sayılarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda bulunan, ancak bu yükümlülüklerini kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşları, 2010 yılı içerisinde özürlü kontenjanlarının tamamını doldurabilecekler.

ÖZÜRLÜLER ŞURASINDA KONUŞULMUŞTU
Dün yürürlüğe giren düzenlemenin temelleri ise, 16-20 Kasım 2009 tarihleri arasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın başkanlığında; bilim adamları, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla Ankara’da toplanan 4. Özürlüler Şurası’nda atılmıştı. Engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması; kendine yetebilen ve üretken bireyler olarak yaşamaları için çağdaş düzeyde eğitilmeleri, istihdama katılmaları ve bu yolla da refah düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen şurada alınan tavsiye kararlarından biri de böylece hayata geçmiş oldu.
KAVAF: “ÖZÜRLÜLER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIM”
Özürlülere devlette ekmek kapısı açan yeni düzenlemenin hayırlı olmasını dileyen Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, “Özürlülerimiz için istihdam hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda özürlü kardeşlerimizin toplumsal yaşamda üretken ve onurlu bireyler olarak yer almalarını sağlayacak en önemli süreçlerden biri olan istihdamın artırılması, sürdürülebilir ve verimli kılınmasına yönelik olarak yeni yöntem, politika ve düzenlemelere duyulan ihtiyaç üzerine Dördüncü Özürlüler Şurası’nı gerçekleştirdik. Şimdi şurada alınan kararlar meyvelerini vermeye başladı. Şura sonrası 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında yapılan bir değişiklik ile kamuda ilk defa işe alınacak özürlülerle ilgili istisnai düzenlemeye gidildi. Bugün yürürlüğe giren söz konusu düzenleme ile kamudaki özürlü istihdamı, kadro sınırlamasının dışında bırakıldı. Kanun gereğince dolu kadro sayılarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda bulunan, ancak bu yükümlülüklerini kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl özürlü kontenjanlarının tamamını doldurabilecekler. Bu özürlü vatandaşlarımız için atılmış çok büyük bir adım. Heyecanla bu düzenlemenin yürürlüğe girmesini bekleyen özürlü kardeşlerimizin heyecanını ben de paylaşıyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Halen, Adalet Bakanlığı’nda 1.813, İçişleri Bakanlığı’nda 619, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 16.256, Sağlık Bakanlığı’nda 8.051, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda 780, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 1.638, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda 628, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 6.229, Orman Genel Müdürlüğü’nde 229, diğer kurum ve kuruluşlarda 1.949 açık özürlü kadrosu buluyor.

Bilindiği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 48 bin 549 özürlü kadrosundan 10 bin 357’si istihdam ediliyor. 38 bin 192’lik istihdam açığının yeni düzenlemeyle tamamen kapatılması bekleniyor.