ALbirini vur ötekine ..ivedi... olarak tum engelli mevzuat işleyişinin uygulama ve duzenlemelrın gözden geçirilmesi gerekiyor