Kendimi birinin yanında sigortalı göstereceğini SGK ya yatırılan işçi+işveren primi kaç lira ?