Omurilik felçlilerinin çalışabileceği işler nelerdir?
Yada aranızda çalışan omurilik felçlileri var mıdır?