Genetik hastalıklarla ilgili "araştırma ve önleme programı" seminerlerine hibe alınabilirmi?? Bu konuda daha önce hibe programları hazırlayan arkadaşlar varmı?