Muğla milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR tarafından engelli istihdamı için aranan % 40 engel oranının düşürülmesi amacıyla kanun teklifi hazırlandı.Demir teklifinde, Anayasada yer verilen Çalışma Hakkına vurgu yaparak, çalışma ortamını yaratma ödevinin de yine Anayasa tarafından devlete verildiğini belirtti.Demir hazırladığı kanun teklifi ile Çalışma hayatına atılmak için yüzde 40 oranında ve daha yüksek oranda engelli oranın yüzde 25’e düşürülmesini, böylece bu engelli bireylerin, iş bulma, çalışma ve kendi ayakları üzerinde durma şansının yükseleceğini, bu amaçla hazırlanan “Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile, iş bulmakta zorluk yaşayan yüzde 40’ın altındaki özürlü bireylerin de iş hayatına atılmalarına imkan sağlayacağını ifade etti.Kanun teklifi kabul görürse, %40 ile % 25 arasında engeli olanlar da, hem özel sektördeki engelli personel hem de kamuda engelli memur kontenjanlarından yararlanma imkanı bulacak.

Kanun teklifi:
DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Bu Kanun kapsamında engelli; doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranı yüzde 25 veya üzerinde olduğu Sağlık Kurulu raporuyla belgelenenleri ifade eder.”

MADDE 2- 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Bu Kanun kapsamında engelli; doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranı yüzde 25 veya üzerinde olduğu Sağlık Kurulu raporuyla belgelenenleri ifade eder,”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar...ler/241327.pdf