Sizlerden de böyle bir etkinlik çalışması istenildi mi?