Değerli okurlarım. Sizlerden sayısız telefon, e-posta, faks ve mektup alıyorum. Şikâyetlerinizde "Haklarımızı gözeten sayısız mevzuata rağmen mağdur oluyoruz" diyorsunuz. Biz de daha fazla mağduriyet yaşanmasın diyerek sizlerden gelen sorulara yasalar çerçevesinde yanıt verelim. İşte şikâyetlerden birkaçı...

Hak için % 40 oran şart

Sol ayak ve elden yüzde 20 özürlü raporum var. Bu oranla özürlü kontenjanından memur olabilir miyim? Murat Baş/ Rize

Yürürlükteki yasaya göre sakatlık oranınınız yüzde 40'ın altında. Maalesef % 20'lik oranla özürlülere sağlanan haklardan yararlanmanız mümkün değil. Bu durumda özürlü kontenjanından ne işçi ne de memur olarak işe girebilirsiniz.

Yüzde 62 özürlü raporumla İş-Kur aracılığı ile işe başladım. Ancak işyerinin fiziki şartları uygun değil. Şikâyetimi yetkililere bildirdim. Sorun çözülmedi. Acaba haklarımızı koruyan bir yasa var mı? Mehmet Ayrancı/ Kütahya

Değerli okurum. Çalışan özürlünün hakkını koruyan yasa tabii ki var. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2009 sayı: 27210) hükümleri açık.

Madde 17: (3)
.... Çalışanların konumları gereği ayrımcılık veya farklı muamele gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile işverenler için 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yine aynı yasada başka bir bağlayıcı hüküm ise şöyle: MADDE 18 - (1) İşverenler, işyerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve işin özürlü çalışana uygunluğunu sağlayacak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.

Yönetmelikte belirtilen bu hükümlere rağmen, işyeriniz fiziki şartları düzeltmiyorsa, Engelli Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Turgay Özcan'ı 0542-5431801 telefondan arayın yasal işlemlerinizi başlatsın.

Gelirim bin 200 lira. Çocuklarımın eğitim masrafını ve kirayı çıktıktan sonra bana 200 lira kalıyor. Özürlü annem için komşularım "özürlü maaşı alabilirsin" diyor. Doğru mu? Kartal Aşçı
Değerli okurum sizin durumunuzdaki kişileri de aydınlatmak için elinize geçen tutar üzerinden bir hesap yapalım. Kiranız 500 lira, fatura, giyim-kuşam, gıda ve sair harcamalarınız 300 lira, çocuklarınızın eğitim masrafı da 300 lira. Annenize verdiğiniz nafaka 70 lira. Size kalan tutar ise 30 lira. Bu tutar 2022 sayılı kanunun 1'inci maddesinde belirtilen muhtaçlık sınırının (91.28 TL) altında. Yani yasada belirtilen hükme göre nafaka kanununa tabi tutulmadan annenize özürlü raporu çıkartmak şartıyla maaş bağlatabilirsiniz.

Cemalettin Gürsoy & Sabah