25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:

ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV,
ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü