Bir arkadaşımızın başından geçen olaylar üzerine böyle bir başlık açmak zorunda kaldık. Konuya tam hakim değilim ama bildiğim kadarıyla kamuda meb vs benzeri kurumlarda engelli hizmetli arkadaşların yerine işkurdan temizlik elemanı çağırıyorlarmış..
Arkadaşımız kroner arter hastası ve e nabızda kamuya esas idari izin yazısı bulunmakta. Müdürü kurumda temizlik elemanı olmadığından hizmetine ihtiyaçım var diye çağırmış. Kurum binaları 7 katlı ve bu tüm katların odalarını kolidorlarını camlarını tuvaletlerini sadece 2 engelli arkadaş yapıyormuş. Diğer arkadaş ise görme engelliymiş.
Bu arkadaşın yaptığı işten dolayı ayaklarında ödem oluşmaya başlamış. Kurum Müdürüne engelli haklarını söylediğini ve kovid 19 yazısının olduğunu söylemiş ama her defasında olumlu bir cevap alamamış.
MADDE 16- (1) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.
Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.
Atama yönetmeliğimizde bulunan bu maddeler biz engelleri korumuyor mu?
bu arkadaşımız nasıl bir yol izlemeli..