Üniversite kadrolarında teknik hizmetlerde becayiş yapmak için karşı tarafından aynı meslek dalında ve engelli mi olması gerekiyor ?