bildiğiniz üzere ramazan bayramı idari izinler ile 9 gün oldu lakin idari izin kavaramı idarenin tasarrufu olduğu için bağzı kurumlar bütün personelini izinli sayarken bağzı kurumlar yeterli personel bulundurmak gerekçesi ile personellerinin tamamına izin vermeyip nöbetçi memurlar çalıştırmaktadırlar. bu açıklamadan sonra bizi ilgilendiren olay ise yeterli personel belirlenirken sağlıklı personele izin verilip engelli personele izin verilmemesi konusu dur . anayasanın 10. maddesi gereği bu durum idari hukuksuzluk içermektedir . bir dilekçe hazırlanarak bu durumu engelli federasyonlarına ve valiliklere bildirmek doğru olur kanaatindeyim . saygılar