Saygıdeğer arkadaşlarım bilindiği üzere engelli memurların mesleği üzerine çalıştırılması zorunluluğu vardır.

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLEYAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜHAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/10/2011 No : 28073

Özürlülerin çalıştırılacakları işler
MADDE 21 ‒ (1) Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göreyapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerdeçalıştırılamaz.


SORU: Bakanlık sınav açıyor sadece (gih) memur kadrosundan açıyor.Engelli 2 yıl teknik okul bitirmiş tekniker fakat açılan sınavda tekniker kadrosu olmadığı için memur kadrosundan sınava giriyor kazanıyor.Şimdi burada çelişki bakanlık engellerin mesleği olduğu halde teknik hizmetler sınıfı tekniker teknisyen gibi kadroları açmış topyekün memur kadrosu açıyor.

yine;

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2014/5780
Kadroların tahsisi
MADDE 10- (1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları esastır.

(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir.


MADDE 10 ve 21 DEN ANLAŞILACAĞI ÜZERE BAKANLIK UYGUN KADROYU AÇMAK ZORUNDA.

Sınav açılırken 20-21 madde hiçe sayılıyor.kadro yok deyip bir düşük alt kadroya atıyor diğer taraftan normal memura tekniker ve teknisyen alımı yapıyor. ama engelliye kadro açmıyor. yani kadro var ama engelliye yok.

bu durumda ben idari dava açarak hizmet sınıfı ve ünvanımın değişmesi talepte bulunacağım.Bu gibi durumda olan arkadaşlar dava açtımı ? açtı ise nasıl sonuçlanmıştır ?

ayrıca uygun kadro bulunmaz ise gerekli kadroyu temin eder demiş

(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir.