Raporlara itiraz

MADDE 12 – (1) Raporlara, engelli birey, vasisi veya raporu talep eden kurum tarafından müdürlüğe itiraz edilir. Bireysel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazılı olarak yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz.

Yönetmelikte "talep eden kurum" ibaresi geçiyor ve bu kurumun itiraz süresi sonsuz. Şimdi engelli memur tayin için başvurdu, fakat kurum her ne hikmetse raporu yetersiz, çelişkili buldu veya bir bahane buldu bir şekilde. "Sen git falanca hastaneden bir daha rapor al" diyerek tayin talebini askıya alma hakkı var mı.

Yoksa bu hak sadece vergi indirimi ve sgk açısından mı geçerli. Kurumların engelli raporlarını kafasına bu şekilde değerlendirme hakkı var mı?