Sevgili @OturanBoğa Abicim,
Bugün çalıştığım şirkete 2019/09 Duyurulu yazı ile bir dilekçe geldi. Dilekçede hakkında bilgin var mıdır ? Veya senin bir Fikrini alabilir miyim abi ? İlgili yazıyı aşağıda paylaşıyorum.DUYURU 2019/09

Konu Yetişkinler için Engelli İndirimi ve Muhtaçlık Aylıklarına Esas Sağlık Kurulu Raporlarının Yeni Yönetmelik Çerçevesinde Verileceği
Tarih 20.02.2019
İlgi Engelli Bireyler, İşverenler
Dayanak Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere engelli bireylerin sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeleri için sağlık kurulu raporu almaları gerekir. Söz konusu raporlar, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik (2013) çerçevesinde verilmekteydi.

Ancak bu yönetmelik yerine 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2019)” yürürlüğe girmiştir.

Artık engelli indirimi ve muhtaçlık aylıklarına esas sağlık kurulu raporları yeni yönetmelik çerçevesinde verilecektir.

Eski yönetmelik çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporlarında ise hak kaybı yaşanmaması adına sağlanan imkanlar ise şöyledir;

•20 Şubat 2019 tarihinden önce alınmış olan sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli sayılacak. 20 Şubat 2019 tarihinden önce verilen sürekli ibareli raporlara istinaden sağlanan istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerine ilişkin yeni bir rapor istenmeyecek.

•20 Şubat 2019 tarihinden önceki süreli raporlar, rapor süresinin bitimine kadar geçerli sayılacak; istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerine ilişkin geçerlilik süresi dolana kadar yeni rapor istenmeyecektir.

20 Şubat 2019 tarihinden önce düzenlenen ve yeni yönetmelik çerçevesinde sonuçlandırılacak raporlar şöyledir;

•Süreli engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin yeniden sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemleri uyarınca düzenlenecek raporlar,

• Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililer veya kurumlarca yapılan itirazlar,
•Hakkında engelli sağlık kurulu raporu düzenlenen kişi, vasisi veya kurumlarca yapılan yeni rapor başvuruları, kontrol muayeneleri...


İKİNCİ SAYFA ;


EK bilgi: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalılara bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylıkları ile ölüm sigortasından bağlanacak aylıklar için istenecek sağlık kurulu raporları yeni yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

hükümlerinde belirtilen bazı usul ve esaslar şöyledir;

• Engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için bireylerin ya da vasilerinin dilekçe ile başvuru yapması gerekir.

•Engelli sağlık kurulu raporda bireyin çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır.

• Engelli sağlık kurulu raporları başvuru üzerine 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

• Engelli raporları sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilecektir.

• Bireyin elde edeceği sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar raporlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca ayrıca belirlenecek. Raporlar, tek başına hakların verilmesi için dayanak teşkil etmeyecektir.


• Sağlık Bakanlığı, yönetmelik kapsamında yetkili sağlık kurumları ile hakem hastane listesini belirlemeye yetkili olup ilgili listeler internet sitesinde yayınlanır.

• Vergi indirimine esas rapor, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki İl Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Dairesi olmayan illerde ise İl Defterdarlığına gönderilen rapordur.

Saygılarımızla