Engelli memurların hakları doğrultusunda tayin için başvurdum fakat çalıştığım kurum defterdarlığa bu şekilde cevap vermiş
'Mevcut iş yoğunluğu ve kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesi hususları göz önüne alındığında ilgili personelin tayin talebi tarafımızca uygun görülmemektedir'

Dava açmayı düşünüyorum daha önce dava açan ve kazanan var mıdır varsa karar ve esas numaralarını paylaşırlar mı emsal dosya olması açısından