Yetkili sendikanın eğitim çalışanları için nisan 2017 tarihli çalıştay raporunda engelliler için ;

1-) 713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince YHS kadrolarına atananşehit yakını ve gazilere memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınmış olmasına rağmen
evrensel hukuk ve anayasa çerçevesinde aynı pozisyonda pozitif ayrımcılığa tabi tutulması
gereken YHS engelli kadrolarında çalışanlara bu hak tanınmamıştır.
Evrensel hukuk ve anayasada ifadesini bulan pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde YHS kadrolarında
çalışan engelli personelin, sınavsız olarak memur kadrolarına atanma hakkı tanınması gereklidir.

2-) Engelli eğitim çalışanları yönünden pozitif ayrımcılık
Evrensel hukukta ve anayasada ifadesini bulan engelli eğitim çalışanları yönünden pozitif ayrımcılık
ilkesini ete kemiğe dönüştürecek politikalar izlenmesinin zamanı gelip geçmektedir. Bu doğrultuda,
Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılması; 5 yılda bir ilave derece
verilmesi; Emekliliğe ayrılmaları durumunda 25 yıl üzerinden değerlendirilmesi; Gelir vergisi kesintisi
oranlarının %50 indirimli gerçekleştirilmesi; Motorlu taşıt alımlarında KDV muafiyet sağlanması;
Hac farizası ve umre için %3 kontenjan uygulanması; Lise ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli
kadrosunda bulunanların görevde yükselme sınavından muaf tutularak VHKİ veya memur kadrolarına
atanmaları gibi uygulamalar ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Toplu sözleşmelerde bakalım bunlardan hangileri için mücadele edilip kabul ettirilecek.


İlgili Taleplerin tamamı İçin Tıklayınız.