şartları tutan engelli hizmetli arkadaşlar müracaatınızı yapın..
Kılavuz : http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya...5gykiluvuz.pdf

Müracaat ekranı : M.E.B.

Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar
Başvurunun son günü (04/11/2015) itibarıyla;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev
yapmış olmak. (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi süreye dahil edilecek.)
Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar
Başvurunun son günü (04/11/2015) itibarıyla;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış
olmak. (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi süreye dahil edilecek.)