TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 3 mesajın 1-3 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  kaotika Avatarı

  Gerçek Adı
  adnan
  Üyelik Tarihi
  26.09-2012
  Son Giriş
  10.07-2016
  Saat
  17:40
  Yaşadığı Yer
  mersin
  Mesaj
  12
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Merhabalar,,

  Arkadaşlar 3 aylık aday memurum bugün doktora gittim ayak tarak kemiğimde çökme var doktor ameliyat olmam ve an az 1,5 ay istirahat etmem gerektiğini söyledi sizce bu durum aday memurluğumu etkiler mi idari amiriminden ameliyat için izin almam gerekir mi..?

  Saygılar

 2. #2
  Üye
  Plumeria Avatarı

  Gerçek Adı
  Gül
  Üyelik Tarihi
  12.10-2010
  Son Giriş
  24.10-2017
  Saat
  15:38
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  2.257
  Alınan Beğeniler
  20
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  2- MAZERET İZNİ
  2.1. Verilmesi Kanunen Zorunlu Olan Mazeret İzinleri
  2.1.1. Kadın memurlara doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten geçerli olmak ve özlük hakları devam etmek üzere altı hafta doğum izni verilir.
  Bu sürenin bitiminden itibaren isteği üzerine 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir. Memur bu izni günde bir defada kullanabileceği gibi, iki parça halinde de kullanabilir.
  2.1.2. Erkek memura karısının doğum yapması üzerine isteği ve doğum olayının belgelendirilmesi koşuluyla üç gün izin verilir.
  2.1.3. Memura isteği üzerine ve olayı belgelendirmesi koşuluyla (acil hallerde belgelendirme sonradan yapılabilir) kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
  Yukarıdaki (1), (2) ve (3) üncü fıkralarda yer alan izinlerin olayın vukuu bulduğu tarihlerde kullanılması gerekmektedir.
  2.2. Amirin Uygun Bulması Halinde Verilen Mazeret İzni
  2.2.1. Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak merkezde birim amirleri taşra teşkilatında il’lerde Vali, İlçe lerde Kaymakamlar yurtdışında misyon şefleri veya bunların yetki vereceği amirler tarafından en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.
  Zorunlu olması halinde en çok 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait yıllık izinden mahsup edilir.
  2.2.2. Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.
  3- HASTALIK İZNİ
  Hastalık raporlarının izne dönüştürülmesinde raporun, “Memurlara Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygunluğu aranacaktır.
  3.1. Hastalık İzni
  Hastalık izni;
  a) Bakanlık merkezinde görevli personel için ilgili Genel Müdür veya Başkanca,
  b) Taşrada görevli Gelirler Bölge Müdürüne Gelirler Genel Müdürünce,
  c) Gelirler Bölge Müdürlüğünde görevli personele Bölge Müdürünce,
  d) Taşrada görevli personel için mülki amirlerce,
  e) Yurtdışında görevli personel için Misyon Şeflerince,
  verilecektir.
  3.2. Hastalık Raporlarının İntikal Ettirilmesi
  Memuriyet mahalli içinde alınan raporlar aynı gün görevli olunan birime verilecektir.
  Memuriyet mahalli dışında rapor alan personel ise adreslerini belirtmek suretiyle aldıkları raporları en geç üç gün içerisinde görevli oldukları birimlere gönderecekler ve raporların izne dönüştürülmesini sağlayacaklardır.
  3.3. İzinli İken Hastalık Raporu Alan Personel
  Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı sebebiyle rapor alan bir personelin rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesintiye uğrayacağından, bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlayacaktır.
  Bu durumda, yıllık iznini kullanmakta olan personellerin hastalıklarından dolayı verilen hastalık izninin, yıllık izin içine dahil edilmemesi gerekmektedir.
  3.3.1. Raporun İzinden Fazla Olması
  İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde personelin kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekmektedir.
  Örneğin, 3.7.1995 tarihinde 10 gün izin alan ve 13.7.1995 tarihinde göreve başlaması gereken personelin, 8.7.1995 tarihinde 15 gün rapor alması halinde, rapor bitim tarihi olan 23.7.1995 tarihinde, göreve başlaması gerekir. Geri kalan 5 günlük izin, amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.
  3.3.2. Raporun İzinden Az Olması
  İzinli iken alınan hastalık raporunun süresi, iznin bitiş tarihinden Önce sona ermesi halinde hastalık sebebiyle ilgilinin kullanamadığı geri kalan yıllık izninin 657 sayılı Kanunun değişik 103 ncü maddesine göre kullandırılması mümkündür.
  Örneğin, 3.7.1995 tarihinde 14 gün izin alan ve 17.7.1995 tarihinde göreve başlaması gereken personelin, 5.7.1995 tarihinde 7 gün rapor alması halinde, raporun bitiş tarihi olan 12.7.1995 tarihinden sonra geri kalan 5 günlük iznini kullanarak 17.7.1995 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. İlgiliye rapor nedeniyle kullanamadığı 7 günlük izin,amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.
  3.3.3. Raporun Bitiş Tarihinin İzinle Aynı Olması
  Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalık nedeniyle rapor alan personelin sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitiminde görevine başlaması gerekir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerce uygun görülen tarihte kullandırılabilecektir.
  Örneğin 1.8.1995 tarihinde 20 gün yıllık izne ayrılan bir personelin rahatsızlanması nedeniyle 11.8.1995 tarihinde 10 gün rapor alması halinde rapor bitim tarihi ile yıllık izin bitim tarihi aynı güne rastladığından personelin 21.8.1995 tarihinde görevine başlaması gerekir. Geriye kalan 10 gün izin amirin uygun göreceği bir zamanda kullandırılabilecektir.
  3.4. Hastalık izinleri ile ilgili 657 sayılı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 213 üncü maddesindeki “Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
  a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
  b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
  c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri,hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.” hükmü dikkate alınacaktır.
  Madde de belirtilen 7 günlük sürenin takibi, ilgililerin özlük haklarının izlendiği birimlerce yapılacaktır.
  3.5. Hastalık izinlerinin kullandırılmasında ilgili kanun, ve yönetmelik hükümleri ile Başbakanlığın 1982/50 sayılı genelgesi hükümlerine uyulacaktır.
  Alınan raporlar usul ve fenne uygunluğu yönünden birimlerce incelenerek, usul ve fenne aykırı olduğu tespit edildiğinde rapor geçersiz sayılarak hastalık iznine dönüştürülmeyecek ve ilgili durumdan derhal haberdar edilerek göreve dönmesi sağlanacaktır. Bu şekilde haberdar edilmekle birlikte görevine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun görevden çekilme ve disipline, ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
  Usule aykırı olduğu tespit edilen raporlar hakkında sağlık birimleri ile yazışma yapılmasına gerek bulunmadan yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanacaktır.
  4- AYLIKSIZ İZİN
  657 sayılı Kanunun 562 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 108 inci maddesinde, Devlet memurlarına hangi hallerde aylıksız izin verilebileceği hükme bağlanmıştır.
  4.1. Aylıksız İzin Verilmesi Halleri

 3. #3
  Forum Moderatörü
  Life Avatarı

  Gerçek Adı
  ---
  Üyelik Tarihi
  17.07-2005
  Son Giriş
  26.01-2023
  Saat
  19:36
  Yaşadığı Yer
  Türkiye
  Mesaj
  2.315
  Alınan Beğeniler
  382
  Verilen Beğeniler
  410

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Kurum amirinize durumu anlatın bilgisi olsun size mazeret izni de hastalık içi idari izin de verecek kişi kurum amirinizdir, ayrıca ameliyat sonrası 1,5 aylık istirahat için doktorunuzdan heyet raporu alırsınız kurumunuza verirsiniz sorun olmaz