Arkadaşlar aday memurken verilen görevi yerıne getıremedigimiz zaman yönetmeıkte şöyle bir ibare var:

ALTINCI BÖLÜM


Hizmet gereği görev veya yer değiştirme
MADDE 36 – (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme, aşağıdaki hallerde yapılır:
a) Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması.
b) Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması.
c) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme imkânı verilmesi.
c bölümde dediği gibi verilen görevi yerıne getıremezsek aday memur oldugumuz ııcn bızede bu hak verılırmı not: ekpss ile atandık engelli statüsünde