Etkinlik: Görme engelli öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri Çalıştayı, Ankara
Tarih: 11 Nisan 2015 Cumartesi, 09.30-16.00
Yer: Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu, Abant Sk., No13, Teknikokullar, Yenimahalle/ANKARA
Web: www.eged.org

Hakkında:
Görme engelli bireylerin eğitim-öğretim alanında yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan Eğitimde Görme Engelliler Derneği, çalışmalarını öğrenci ve öğretmen eksenli olarak sürdürmeye devam ediyor. Engelli öğrencilerin eğitim ortamlarının erişilebilir hale getirilmesi amacıyla faaliyet ve projeler geliştirmeye devam eden derneğimiz, görme engelli öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi maksadıyla ise doğrudan öğretmenlik mesleğini icra eden kişilerin katılımıyla çözüm önerilerinde bulunmaya gayret sarf ediyor. Bu kapsamda; ilk olarak İzmir Temsilciliğimiz organizasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz toplantımızı, bu defa Ankara'da görev yapan görme engelli öğretmenlerle düzenliyoruz. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Yenimahalle İlçesi'ne bağlı Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda, 11 nisan 2015 Cumartesi tarihinde düzenleyeceğimiz "Görme engelli öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri Çalıştayı"na, ilimiz bünyesinde görev yapan tüm görme engelli öğretmenleri davet ediyoruz. Çalıştayda elde edilecek çözüm önerilerinden oluşan sonuç raporu, benzeri amaçlı gerçekleştirdiğimiz toplantılarda elde edilen dokümanlarla birleştirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.
Çalıştayla ilgili ön bilgi, Valilik oluruyla Ankara'da bulunan okullara gönderilmiştir.

Amaç:
2014 Haziran dönemi Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda 687 kadın, 1.571 erkek olmak üzere 2.258 engelli personel istihdam edilmektedir. Ancak bu tarihten sonra EKPSS yoluyla Kasım döneminde 400, Mart döneminde ise 546 engelli öğretmen istihdamı yapılmıştır. Ayrıca, bu süreçte KPSS yoluyla atanan engelli öğretmenler de bulunmaktadır. Dolayısıyla engelli öğretmenlerin cinsiyetlerine, engel türlerine ve branşlarına göre dağılımı hususunda elimizde somut bir veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte; derneğin merkezinin bulunduğu Ankara ilinde, görev yapan görme engelli öğretmenlerin sayısına ilişkin net bir bilgiye sahip olmamakla beraber, tarafımıza ulaşan veriler doğrultusunda, çok sayıda görme engelli öğretmenin mevcut olduğu bilinmektedir. Mesleğini icra eden görme engelli öğretmenlerin ders kaynaklarına ulaşım, gelişen teknolojinin uyarlanması, okul idaresi ve velilerle olan ilişkiler gibi alanlarda yaşadığı sorunlar bulunmakta ve bunlar yoğun olarak derneğimize iletilmektedir. Söz konusu konuların ele alınması ve çözüm önerilerinin ortaya konarak görme engelli öğretmenlerin daha erişilebilir bir ortamda mesleğini icra edebilmesi için, ilgi alanını eğitim olarak belirleyen derneğimizin aktif bulunduğu illerde benzeri toplantıların düzenlenmesine gereksinim duyulmuştur. Buna paralel olarak ilgili organizasyon gerçekleştirilmektedir.

Program:
Çalıştay programı, düzenleme ekibi tarafından belirlenmiş olmakla birlikte; görüşülmesi önerilen konu başlıkları akışa dahil edilebilecektir. Program aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
08.45: Etkinlik mekanına birlikte gitmek isteyenlerle Kızılay'dan toplu ulaşım
09.30-10.30: Kayıt, açılış ve tanışma
10.30-12.30: Genel gündem:
Görme engelli öğretmenlerin okul idaresi, öğretmenler ve velilerle olan iletişimi
Görme engelli öğretmenlerin sınıf yönetimi ve ders materyallerine erişim konusundaki deneyimleri
12.30-14.00: Öğle arası
14.00-15.00: Atölye Çalışması: Branş bazında yaşanan sorunların tespit edilmesi:
Çalışma, katılımcıların branşlarına göre ayrılması yoluyla gerçekleştirilecektir.
15.15-16.00: Atölye çalışmalarının sunumu, sonuç ve değerlendirme

Ulaşım/İletişim:
Çalıştay, Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu: Abant Sk. No13 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresinde düzenlenecektir. Söz konusu mekana birlikte gitmek isteyen katılımcılarla,en geç 08.45'te Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan Çankaya Belediyesi önündeki otobüs durağında buluşulacak ve belirtilen saatten sonra hareket eden ilk araçla ulaşım sağlanacaktır.
Çalıştayla ilgili herhangi bir konuda iletişim kurma ihtiyacı duyulduğu takdirde, aşağıdaki numaralar kullanılabilir:
Emre Taşgın: 0506-261-29-61
Dernek ofisi: 0312-418-14-12 (Hafta içi mesai saatleri)
Ayrıca, iletisim@egitimdegormeengelliler.org e-posta adresi aracılığıyla yazılı olarak irtibat kurulabilir.

Kayıt/Gündem Önerileri:
Verimli bir organizasyon planlanabilmesi amacıyla, çalıştay katılımcılarının ilgili web sayfasında bulunan kayıt formunu doldurması yararlı olacaktır. Ayrıca, bu forma programda ele alınması için gündem önerileri de dahil edilebilir.
Facebook etkinlik sayfası:
https://www.facebook.com/events/1622681457947331/