Arkadaşlar memurluktayken asaletim onandıktan sonra öğretmenliğe geçiş yaptığımda yeniden aday memur/öğretmen statüsüne mi tabi olacağız