Mobing ve Engelliler
Mobbing son zamanlarda literatürümüze girmiş ve sık sık da kullanılmaya başlanmıştır… Anlam olarak baktığımızda iş hayatındaki problemleri içeren bezdirme, yıldırma politikasıdır Kelime yabancı içerikli olduğundan Ülkemizde daha çok bezdirme anlamında da kullanılır… Daha çok işveren ile çalışanı arasında olmasına rağmen mesai arkadaşlarının birbirleriyle ilişkilerinde etkileri soğutucu ve uzaklaştırıcıdır… Amaç uzlaşmaktan ziyade uzaklaştırma kaynaklıdır…
Amir herhangi bir nedenle beraberinde çalışmak istemediği kişiyi bu işten vazgeçirmek için önüne anlamsız engeller koyar… Ona iş vermek istemez, yaptıkları işi beğenmez, sürekli eleştirir, diğer arkadaşlarına toleranslı davranırken bezdirme uyguladığı personele sözel şiddet gösterir, düşüncelerini söylemlerini bahanelerini dinlemez, bireye hakaret eder, özel sektörde ise eşit ücret politikasından uzaklaşır hatta işten çıkarmaya kadar uzanan süreci başlatır… İş bu raddeye geldikten yapılan her şey kabahattir…
Mobbinge uğrayan kişi kendini değersiz, yetersiz ve dışlanmış ister… O işte çalışmaya mecbur olduğundan direnmeye devam eder… Direndikçe de savunma mekanizması bir yerlerde kırılır, kişi ruhsal veya bedensel olarak zayıflar gücünü toplayamaz ve bu kopukluğa uğrayan kişide rahatsızlıklar baş gösterir… Kişi kendinden aile yaşamından ve zamanla da toplumdan uzaklaşır…
Peki, işverenin haksız yere bu yola başvurma hakkı varımıdır? Kuşkusuz ki, hayır… Ancak kendini bu hakka haiz görür… Ona verilen yetkileri acımasızca ve adilane olmayan yollarla kullanmaya başlar… Yetkilerini suiistimal eder amansızca, çalışanın ve dolayısıyla işyerinin iç huzurunu çalışma ortamını bozduğundan aslında Kuruma da zarar veriyordur ama bunun farkına varmaz varamaz… Onun için önemli olan kendi huzurunun kaçmaması için doğruda olsa yanlış da olsa kararlarının uygulanması ve diğer çalışanların gücünü bilmesi, gücünün farkına varmasıdır…
Mobbing her türlü sözlü tacizi, psikolojik baskıyı içermesine rağmen kaba kuvvete kadar da uzanabilir… Bezdirme anlamında da kullanılan bu terim yasal olarak hukuk kavramlarımızda yer almış mıdır? Evet, yapılan bezdirmeler ispat edildiği takdirde yasal müeyyideler yerine getirilecektir… Eğer yasal yönden bu konuda başvuru yapmışsanız konu incelenecek baskıyı uygulayan taraflara gerekli yaptırımlar uygulanacaktır… Ancak toplumumuzda bu konu hep kar zarar yönünden mukayese edildiğinden ancak bitip tükendiğimiz anlarda böyle bir mücadeleye girmeye kalkışırız… O vakitlerde de o gücü kendimizde bulamadığımızdan bir nevi vazgeçeriz işimizden olmaktan korkarız, kaybettiğimiz anda başımıza geleceklerden korkarız o nedenle birçok yıldırma politikası da işlevini göstermeye devam eder…
İş hayatında birçok kişi mobbing kavramıyla baş başa iken engelli bu kavramın neresindedir peki? Merkezindedir tam da merkezinde… Engellilere uygulanan mobbing ise, burada ele aldığımız mobbing en acizce uygulanan, en bencilce uygulanan yönüdür. Hukuk adalet neyi korursa, caydırıcılık oradadır. Bu görüş çerçevesinde engellilere uygulanan mobbing önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, evlerde seslerini kimselere duyuramayan engelli bireylerin çaresizliklerine merhem olacaktır. Çaresizlik bir kader değildir, çaresizlik aşılabilinmesi mümkün olan bir şeydir. Engelliye mobbing uygulayan kişileri tutuklu olarak yargılarsak, yaptırımları afla örtmeden uygularsak, aile fertleri arasında engelli bireyler bulunan kişilerin şiddet uygulamaktan çekinmeye başladığını, başlayacağını görebiliriz.
Evde bakımını üstlendiğimiz engelli fertler bizlerin anne babaları, çocukları, ananeleri, dedeleri olabilir. Bu kişiler, bizleri yaşam nefesleri olarak görebilirler. Yakışan, onlara hakkettikleri gibi davranmayı becerebilmektir. Kendi kişisel sorunlarının nedeni olarak ailedeki engelli bireyi cezalandırmak, engelli bireyi tüm bu olanların suçlusu görerek dışlamak, fiziksel veya psikolojik şiddet uygulamak ne kadar adildir?
Engelli birey bizim çocuklarımızsa bu bahsettiğimiz şiddet bir nebze olsun azalabiliyor. Ancak engelin her zaman doğuştan kazanılmadığını, bazen hayatın içinde zorlu duraklardan geçerken bazen de yılların getirdikleriyle birlikte yaşlılık sorunları çerçevesinde yaşadığımız bir değer. Engelli olmak, yaşla ilgili olabilir.. Yaşamın getirdikleriyle veya yaşadığımız bir kazayla olabilir..
Tüm bunlar bizlerin sabrını zorluyor, yaşam standardını düşürüyor olabilir. Örneğin, eşinizin sonradan yaşadığı bir sorun nedeniyle engelli olarak hayatına devam etme zorunda kaldığını öğrendiğinizde bu nedenden dolayı boşanmak isterseniz eğer; siz eşinize psikolojik mobbing uygulamış olursunuz. Onun talepleri iyi davranmayı hoşça vakit geçirmeyi bırakın bu aşamaya gelmeden genel ihtiyaçlarının karşılanmasında gün yüzüne çıkar… Engellinin hayatının içerisine yerleşmiştir mobbing… İşe girerken merdivenlerden yakanır cevap hazırdır, “diğerleri nasıl geliyorsa sen de öyle gel”, asansör ister, “bütçemiz müsait değil”, engelli tuvaleti ister, “olsa da bizde kullansak”, eşit ücret ister “sen engellisin çalışma kapasiteniz eşit değil” denir... Yani başlamadan biter engellinin çalışma yaşamı bezdirmeler yüzünden veya hayatı boyunca yaptığı mücadelelere bir yenisi daha eklenir iş yaşamıyla ilgili olanları… Mobbing bu anlamda engelli bireyin yaşamında kısa bir döngüdür… Alışmıştır artık hayatın gerçek yüzüyle karşılaşmaya bu kavram gibi bir sürü kavram engelli bireyin yaşamıyla buluşmuştur üstelik mobbing henüz literatüre girmezden önceleri…
Mobbing iş hayatını altüst eden bir kavram olmasına rağmen engellinin tüm yaşamı bezdirmelerle yıldırmalarla doludur aslında… Ancak bunlara verilecek isimler henüz bulunmamış, eksik kalmıştır ve bunlara anlam yüklemekte engelli bireyi zerre kadar ilgilendirmez önemli olan kavram kargaşaları değil yaşananlardır kuşkusuz… Engelli bireyin yaşamında bezdirme vardır yaşamına engel olmak adına… Psikolojik bir harbe dönüşür talepleri bazen… Almak istediği aslında yasa koyucularda yer alan ve almış olduğu haklar olmasına rağmen gün gelir kazanmış oldukları ona bir hediye bir sürpriz gibi sunulur… Diğer bireylerin çalışma yaşamlarında yer alan mobbing engelli bireyin sosyal, toplumsal, kültürel ve özel yaşamında yerini alır aradaki tek fark adının konulamamış olmasından kaynaklanır… Siz ister hak ihlali deyin, isterseniz alınmamış hak deyin gerisi tamamen sizin lügatinizle tanışıklığınıza bağlı kalmış… Ne söylerseniz söyleyin adı ne olursa olsun ortada böyle bir gerçek vardır şüphesiz