Sayın MEB, engelsizsiniz" haberimizde 657 sayılı Kanunun 72. maddesine 19 Şubat 2014 tarihinde eklenen 6. fıkradaki; "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." hükümleri uyarınca engellilerin "Engellilik durumundan kaynaklanan" yer değiştirme taleplerinin karşılanmak zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu durumun memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini kapsadığını açıklamıştık.
Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelin yer değiştirmelerine ilişkin yazı yayımlandı.

Engelliler Sitesi - Engelli yer değiştirmeleri başlıyor