Akşam yazarı Okan Güray Bülbül, taşeronla ilgili yeni gelişmeleri yazdı.
İşte o yazı: Hazırlanan kanun tasarısıyla sıkıntıların neredeyse hepsi çözülmeye çalışılıyor. Ancak hemen ifade etmek gerekir ki, hazırlanan kanun tasarısındaki hükümler sadece 'kamu'da çalışan taşeron işçilere yönelik.

BAKANLAR KURULU ONAYI ŞART


Pek çok işyerinde aynı işi yapan taşeron işçisinin ve asıl işverenin aynı işleri yaptığını görüyoruz. Kanun tasarısında hangi işlerin taşerona verilebileceğine dair yeni bir prosedür tanımlanıyor. Buna göre; - Herhangi bir kamu kurumunda yardımcı işin bir taşerona verilmesi için o iş için kamu kurumunda çalıştırılan personelin yeterli sayıda ve nitelikte olmaması gerekecek. - Hangi işlerin taşerona verilebileceği ve bu işler hakkında ihale düzenlenip düzenlenemeyeceğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilecek. Yani kamu kurumları tek başına bir işi taşerona vermeye karar veremeyecek. Teklifi değerlendirildikten sonra Bakanlar Kurulu'nun onayı ile taşeron kullanılabilecek. Bu iki düzenleme ile yardımcı işlerin yani temizlik, güvenlik ve yemek gibi işlerin taşerona verilmesinde bile keyfilik değil yeterli personel olmaması ve Bakanlar Kurulu kararı gerekecek.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ YOKSA DEVREDEMEZ

Taşerona verilen diğer bir iş grubu ise teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler. Tasarıda, asıl işin bir bölümünün ancak teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiriyorsa taşerona verilebileceğine dair hüküm yer alıyor. Dolayısıyla asıl işin bir bölümünün teknolojik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle taşerona verilmesi için kamu idaresinde yeterli nitelikte ve sayıda personel olmaması da şart koşuluyor.

BİREYSEL CEZALAR GELİYOR

Yasa hayata geçtikten sonra, taşeron işçisini farklı bir işte kullanan, taşeron çalıştırılamayacak bir işte taşeron çalıştıranlara doğrudan para cezası uygulanabilecek. Yani kamuda bu işi yürüten kişiye bireysel olarak aldıkları bir aylık net ödemenin 5 katı kadar idari para cezası da uygulanabilecek. Taşeron işçilerinin açtığı davalar sonucu ortaya çıkan zararlar için de kamunun doğrudan bireylere rücu etme hakkı olacak. Kanun hayata geçtiğinde, asıl işverenin üyesi olduğu kamu işveren sendikası vasıtasıyla taşeron işçilerinin de toplu iş sözleşmesine taraf olması mümkün olacak. Bu sayede taşeron işçilerinin hem ücretleri, hem de sosyal hakları genişleyecek.

KADRO YOK AMA EMSAL ÜCRET VAR

Bakanlar Kurulu kararı ve onayı ile bile olsa, taşerona verilmemesi gereken işlerde taşeron çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, taşeron işçilerine asıl işverenin emsal işçisine ödenen ücret ve sosyal hakların ödenmesini öngörüyor. Yani taşeron işçisinin asıl işveren tarafından işe alınmasını değil, asıl işverende aynı veya benzer işi yapan işçinin ücret ve sosyal haklarının uygulanmasına hükmediyor.

YILLIK İZİN GÜVENCESİ


Taşeron işçilerinin yıllık izinleri güvence altına alınacak. Taşeron işçisinin çalıştığı şirket değişse dahi, aynı işyerinde çalıştığı bütün süreler dikkate alınarak yıllık izni hesaplanacak. Yani toplamda 11 farklı şirkette 11 yıl çalışmış işçi en az 20 gün yıllık izne kavuşacak. Bunun yanında taşeron işçilerinin yıllık izinlerinin hak ettikleri yıl içerisinde kullandırılmasından asıl işveren de sorumlu olacak.

ÜCRETİNİ 'BÜYÜK PATRON' VERECEK

Asıl işveren taşeron işçilerinin ücretlerinin ödendiğini takip etmek ve eğer ücret ödenmemişse taşeronun hak edişinden gerekli kesintiyi yaparak doğrudan taşeron işçisinin ücretini ödemekle sorumlu olacak. Dolayısıyla taşeronun ücret kaybı olmayacak. Hak edişini eksiksiz almak isteyen taşeron şirket, işçisinin ücretini ödemek zorunda kalacak.

TAZMİNATINI BİLE DEVLET ÖDEYECEK


İşçilerin kıdem tazminatı devlet tarafından ödenecek. Taşeron işçisi kaç tane şirket değiştirmiş olursa olsun, aynı işyerinde çalıştığı sürenin tamamına ilişkin süre kadar kıdem tazminatına hak kazanacak. Yani 15 yıl aynı kamu kurumunda fakat farklı şirketlere tabi olarak taşeron işçisi olarak çalışan işçi, son çalıştığı şirketten kıdem tazminatı alacak şekilde ayrılırsa, 15 yıllık kıdem tazminatını devletten alacak.

FARKLI KURUMDA ÇALIŞABİLİR

Aynı taşeron şirket tarafından farklı kamu kurumlarında çalıştırılan işçilerin tazminatları da devlet tarafından ödenecek. 2 yıl Çalışma, 3 yıl Sanayi, 5 yıl Turizm Bakanlığı'nda aynı taşeron şirkete bağlı çalışan işçinin de tazminatı 10 yıl üzerinden hesaplanacak ve doğrudan devlet tarafından ödenecek.Taşerona güzel haber! - Takvim - 11 Mayıs 2014