TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
Toplam 5 mesajın 1-5 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  ayas26 Avatarı

  Gerçek Adı
  aytaç
  Üyelik Tarihi
  13.04-2008
  Son Giriş
  12.11-2016
  Saat
  20:22
  Yaşadığı Yer
  eskişehir
  Mesaj
  16
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  slm arkadaşlar 12 yıldan aynı aynı şirkette çalışıyorum emekli olmama 7 sene var acaba ayrılmak istesem tazminat alma hakkım varmı ssk böyle bir yazı verirmi bana şimdiden tşk ederim...

 2. #2
  Üye
  metehandro Avatarı

  Gerçek Adı
  Mete Han
  Üyelik Tarihi
  01.07-2007
  Son Giriş
  28.12-2020
  Saat
  23:14
  Yaşadığı Yer
  4.Levent ISTANBUL
  Mesaj
  312
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  37

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  sgk giriş tarihiniz nedir...08.09.1999 dan önce ise kıdem tazminatınızı sorgusuz sualsiz alma hakkına sahipsiniz..priminiz 3600 ü de geçmeli...99 sonrası sigortalıysanız hiç yazmıyorum...25 yıl 7000 gün...


  Kademeli emeklilikle ilgili 25.08.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun’la yapılan yasa değişikliği (Md.45) emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi hakkı getirmiştir


  Çalışan, Sosyal Sigorta Kanununa göre emekli olmak için sadece yaşını bekliyorsa, yani 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşuluna uyuyorsa kendi isteği ile işten ayrılıp kıdem tazminatını isteyebiliyor. Buradaki 15 yıl aynı şirkette 15 yıl çalışmak değil, sigorta süresi yani ilk defa sigortalı olunan tarihin üstünden 15 tam yıl geçmiş olmasıdır. Bu uygulamadan basın iş ve deniz iş kanununa tabi çalışanlar faydalanamamaktadır.
  Kıdem Tazminatı İşçi ve işveren arasında en fazla sorun yaşanan konuların başında gelmektedir. Kıdem tazminatı konusu, Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.
  08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08.09.1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin [(a) (Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün)] ve [(b) (Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4.500 gün,)] alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi uygun görülmüştür.
  Kıdem tazminatını düzenleyen ilgili kanun maddesi: (1475/14)
  Madde 14 –Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
  1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
  3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
  5. 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin: birinci fıkrasının (A) bendinin (Değişik: 4447 – 25.8.1999) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için; A) (Değişik ibare: 4759 – 23.5.2002 / m.1) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların; (a) a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya ve(b) b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4.500 gün, alt bentlerinde; öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
  Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
  İşçilerin kıdemleri, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. İşyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde kıdem tazminatından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
  Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
  Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
  Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
  Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında asıl ücret ve ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İşveren herhangi bir yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülük olmadığı halde çalışanlarını ödüllendirmek, motivasyonlarını artırmak ve çalışmalarını teşvik etmek için bazı ikramiyeler ödemiş ise, bu ödemelerin süreklilik kazanıp kazanmadığı dikkate alınır. Eğer sürekli ödeme niteliği taşıyan bir ikramiye ise kıdem tazminatı hesabına dahil edilecektir. Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınacak Ödemeler; Çıplak ücret, Yemek yardımı, Kasa tazminatı, Gıda yardımı, Yakacak yardımı, Eğitim yardımı, Konut yardımı, Giyecek yardımı, Erzak yardımı, Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, Aile yardımı, Çocuk zammı, Temettü, Taşıt yardımı, Yıpranma tazminatı, Kalifiye-Nitelik zammı, Sağlık yardımı, Mali sorumluluk tazminatı, Devamlı ödenen primler. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.
  Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.
  Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
  İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.
  SGK, 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğüne başvurarak ‘‘Kıdem Tazminatı Alabilir’’ yazısı alınarak bu belgeyle birlikte işverene başvurup kıdem tazminatı talep edilebilir.
  İşveren; Kıdem tazminatını ödememesi halinde, işçinin iş mahkemesinde dava açması gerekmektedir. İş mahkemesinde, açılacak dava kısa sürede karara bağlanarak, fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatının gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizle birlikte ödenmesine karar verebilir.
  Mehmet Fatih GELERİ
  İş ve Sosyal Güvenlik

 3. #3
  Üye
  interka Avatarı

  Gerçek Adı
  Erkan
  Üyelik Tarihi
  28.09-2010
  Son Giriş
  22.09-2022
  Saat
  15:37
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  66
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  metehandronun da belirttigi gibi 1999 oncesi sigorta girişiniz varsa ve 3600 primi doldurmuşsanız sgkdan bununla ilgili evrak alarak işyerinizden tazminat alabilirsiniz ben 2 ay once aldım.

 4. #4
  Üye
  metehandro Avatarı

  Gerçek Adı
  Mete Han
  Üyelik Tarihi
  01.07-2007
  Son Giriş
  28.12-2020
  Saat
  23:14
  Yaşadığı Yer
  4.Levent ISTANBUL
  Mesaj
  312
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  37

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  bende işvereni hizaya getirdim 5 gün sonra alıyorum...

 5. #5
  Üye
  interka Avatarı

  Gerçek Adı
  Erkan
  Üyelik Tarihi
  28.09-2010
  Son Giriş
  22.09-2022
  Saat
  15:37
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  66
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Hayırlı olsun sevindim senin adına