Engelli Zorunlu Hizmet Yoktur


Değerli arkadaşlarım, M.E.B.'in ilgili yönetmeliğinin aşağıdaki maddesi açıktır. Engelliler zorunlu hizmetten muaftır.


Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar


MADDE 30 ? (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü memurlarda çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.


(2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.


(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.


(4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.