il müdürü tayin reddi verdi asalet bahanesi ile. ne yapmam gerekir.