TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Antalya, Bursa ve Antalya'da
View RSS Feed

celal1973

Müzik Aşıkların Gıdasıdır

Değer Biç
Müzik Aşıkların Gıdasıdır
Merhabasevgili gönül dostlarımız,
YüceAllah’tan hayırlarla dolu güzel bir HAFTA geçirmenizi niyaz ederiz.

Allah'ın,Resulünün SAV ve de sevdiklerinin selam ve bereketi üzerinize olsun.

Efendim bu hafta yine Hz Mevlana’nın asırlardırHak aşıklarının gönlüne ılık meltemler estiren Hikmet pınarı bir Kuran tefsiriolan eşsiz eseri Mesnevi’den alıntılara devam ediyoruz.

Şimdi yine sözü çok uzatmadan 51. Mesneviyazısına başlamak istiyoruz:


ADALETLİ OLANIALLAH KORUR

İbrahim Edhemhazretlerinin : tacını,.tahtını terk edip gitmesi.

® Şen de çabuk İbrahim Edhem hazretleri gibipadişahlıktan vazgeç de, onun gibi sonsuz, ölümsüz bir padişahlık bul.

® O pâdişâh gece vakti sedirine yatmış uyuyordu.Bekçiler de dam üstünde bekliyorlardı.

® Ama padişah bekçilerin hırsızları, kötükişileri uzaklaştırmaya çalışmalarını istemiyordu.

® Çünkü o kendisinin adalet sahibi bir hükümdarolduğunu biliyordu. O yüzden gönlü rahattı. Bir şey olmayacağından, kendisinebir kötülük gelmeyeceğinden emindi.

® Muratların bekçisi; istekleri, dileklerikoruyan adalettir. Geceleri damlarda sopalarını vurarak dolaşan bekçilerdeğildir.

® İbrahim Edhem hazretlerinin dam üstünde dolaşanbekçilerin seslerinden, yahut güzel calınan bir rebâbın nağmelerinden maksadı,iştiyak çekenler gibi "Ben sizin Râbbiniz değil miyim?" hitâbinırihatırlanması, hayâl edilmesi idi.580

Mesnevi’ninFarsçadan dilimize çevrilmiş en güzel tercümesi olan bu kitapta SertarikMesnevihan Hz. Şefik Can (1909-2005) dedemiz bu beyitle ilgili sayfanın altına şu dipnotuyazmış:
(Evliyaların kapısına varanların hepsi oraya çağrılmışlardır, davetlidirler. Orayagidemeyenlerin kendi arzulan ile oraya gitmediklerini sanırsan aldanırsın. Velîlerin gönülleri onları istemedikleri için oradan hoşlanmıyorlar.)

Velîlerin bir çekme, cezbetme hassası, bir de defetme, kovmahassası olduğundan bahsederler. Sûfî büyükleri derler ki:"Ezelde Cenâb-ı Hakk ruhlara; 'Ben sizin Râbbiniz değil miyim?' diye hitap etti.Onlar da; 'Belâ' yâni evet diye cevap verdiler.

Fakat o hitabın manevî zevki ve lezzeti ruhlardasabit kaldı. Dünyaya geldiklerinde ne vakitgüzel bir ses işitseler, o ezeldeki hitabın lezzetini hatırlarlar. Mûsikîden zevk alınmasının sebebi budur.
DAMDA DEVE ARANIRMI?

® Zurnanın ağlayışı, davulun inleyişi, birazcıkkıyamet gününde çalınacak olan Sûr sesine benzer. İnsanın gönlünde uyuyanhâtıraları uyandırır.

® O adı, sanı iyi pâdişâh geceleyin tahtı üzerindeiken, damda bir takırtı, bir hay-huy işitti.

© Sarayın damında sert sert adımlar atıldığınıduydu. Kendi kendine "Buna kim cesaret edebilir?" dedi.

® Sarayın penceresinden; "Kim O? Bu insanolamaz, bu saatte peri olmalı." diye bağırdı.

® Hiç bir yerde görülmemiş bir sürü insan damdan başlarınıeğdiler de; "Geceleyin kaybettiğimiz şeyi arıyoruz." dediler.

® İbrahim; "Ne arıyorsunuz?" diyesordu. "Develerimizi arıyoruz." dediler. İbrahim; "Kendinizegeliri;" dedi, "Dam üstünde deve aranır mı?"

® "Sen de.." dediler. "Saltanattahtı üzerinde oturup, Allah'ı bulmayı nasıl arıyor ve umuyorsun?"

® İşte bu hâdiseden sonra olan oldu. Hiç kimseİbrahim Edhem hazretlerini görmedi,! o peri gibi, insanlara görünmez oldu.

® Onun mânâ yönü gizli idi. Ama gölge varlığıhalkın önünde idi. Zâten halk sakaldan, hırkadan başka ne görebilir ki?

® O kendi yakınlarının ve halkının gözündenkayboldu. Anka kuşu gibi dünyaca meşhur oldu.

® Bütün âlem, canı Kaf dağına varan kuştan, yânivelîlik mertebesine eren kâmil insandan bahseder durur.


MÜZİK AŞIKLARINGIDASIDIR

Unutulmayan mûsikî nağmeleri.

® Hikmet sahibi kişiler; "Biz" derler,"Hoşa giden bu mûsikî nağmelerini gökyüzünün ve gökyüzünde bulunanyıldızların dönüşünden aldık.

® Halkın tanburla çaldığı, ağızla söylediğisesler, gökyüzünün dönüşünden çıkan seslerdir."

® Müminler derler ki: "Cennetin rûhânîtesiri ile bütün çirkin sesler güzelleşir.

® Biz hepimiz, bütün insanlar, Âdem'incüz'leriyiz. Biz cennette iken o nağmeleri dinlemişiz. Ruhumuza sindirmişiz.

© Balçıktan yaratılmamız bizi bir şüpheyedüşürdü. Ama yine de hatırımızda o nağmelerden, o güzelliklerden bir şeyeiklervar."

® "Fakat" derler, "Mihnetlertoprağı ile yoğrulduktan sonra, bu yüksek, bu güzel, bu hafif nağmeler,nereden, nasıl o manevî zevki ve neşeyi verecek?"

® Demek ki, güzel ses dinlemek, âşıklarıngıdasıdır. Bu güzel, bu hoş sesleri dinleyişte buluşma, kavuşma hayâli vardır.Yâni ezeldeki ilâhî huzuru ve o tatlı hitabı hatırlama zevki mevcuttur.581

581 Yâni güzel ses duyulunca, onun aslı bulunan cennet sesleri, ilâhî hitap hatırlanır.

® Gönüldeki hayâller, güzel sesle gelişir, hattâo hayâller, güzel ses yüzünden şekillere bürünür.

DÜŞÜNCELERMesnevi’nin4. Cildindeki bu bölümde Hz Mevlanamız, once İbrahiim Ethem hzlerinin nasılhidayete erdiğini anlattı, sonra musikinin hakikatini açıkladı. Allah ondan razı olsun. Evet HzMevlanımızın dediği gibi müzik aşıkların gıdasıdır. Sabah radyoyu açarım, namazsaatleri hariç akşama kadar müzik dinlerim. Hz. Şefik Can dedemizin tercümesinden alıntılar yapmama izin veren,Rahmetli Şefik Can Hocamızın talebesi, yaşayan son Mesnevihan muhterem HayatNur Artıran Hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Bu yazıdan tek gayemiz Allah rızası için faydalı olmak inşallah. Cenabı Allah Mesnevi’yi okuyup anlamayı ve uygulamayı cümlemizenasip etsin.Celalin Penceresinden


Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum