TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Antalya, Bursa ve Antalya'da
View RSS Feed

erkan1983

Yaratan Rabbinin adıyla oku !

Değer Biç
Bismillahirrahmanirrahim
Engellemekte olanı gördün mü ?
Salat ettiği zaman bir kulu
Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise
Yahud takvayı emretdiyse
Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
Allah'ın (her şeyi) gördüğünü bilmiyor mu ?
alak 9,14

Gördün mü? görüyor musun? bir baksana, düşünsene bi ne yapıyor şu engellemekte olan ne büyük bir suç işleyip engelliyor salat etmekte olan kulu ..(Salla fiili genel anlamda hakka yönelmek,ibadet etmek,tevhid içerikli eylemler yapmak.gibi anlamalar mevcut.artı salla ve aynı kökten kelimeler kur'anda namaz anlamı verdikleri yerlerde genelllikle ekame,yukimu,ekım gibi kelimelerle birlikte kullanılmaktadır..alıntıdır).

Salat kavramı kur'anda daha geniş anlamlarıda içinde barındırıyor buradan yani asli pencereden baktığımızda yani kur'an a sorduğumuzda görüyoruz anlam alanlarını .Buradanda baktığımızda daha farklı anlam yelpazesi oluşuyor.

Salat eden kul salat ederken rabbinden hidayet üzere ve takvalı olup salat ediyor ve takvayı emrediyor , emri duyuruyor.Yani hepsini bir bütün olarak düşünüldüğünde ayetler birbirini tefsir edip açıyor, açıklıyor. Ayrıca diğer surelerin ayetlerinde mearic 22,35 maun suresi, muminun 2. ayetlerde göstermektedirki salat kavramının kullanımları daha geniş anlam ifade ediyor. musallin,muminlerin salatta huşu ve devamlılığı mearic'de musallinlerin yaptıkları maun' da veyl olsun diyerek o salat edenlerin salatlarında gafil oldukları müddessir 41,47 cennetliklerin suçluların durumunu sormaları suçluların salat edenlerden olmadıklarını söylemeleri ve devamındaki daha yapmadıklarını söylemeleri ve daha kur'andaki diğer benzer kullanımlar.salat kavramının anlamlarında biride bugün bildiğimiz adıyla namaz.

Namazın kişinin hayatındaki şirk, küfür,kötülük,ahlak ,hayasızlık ve kişilik bozuklukları diyebileceğimiz olumsuzlukları düzenleyiciliğini belirtiyor rabbimiz ankebut 45' de ve hud 114. ayetlerde.insanların hayatlarına/yaşam ,yaşama şekillerine/hayat programlarına/dinlerine vahiy müdahele etmeye başladığında sorunlar ayyuka çıkmaya başlıyor .

Devam eden ayette hidayet üzere olup ve takvayı emretmesi muhattab kafirin ise yalanlayan ve yüz çeviren olup üstüne engelleyeci bir davranış ortaya koyması kendisinin doğruyu ,doğru olanı ,doğru yolda olanı engellemesi ve Allah'ın kendisini gördüğünü bilmiyor mu sorusu ? Vazgeç eğer Allah'ın kendini gördüğünü bilmiyorsan artık biliyorsun hemen vazgeç çok kötü ve yanlış bir iş yapıyorsun.

Bugünde biz bu niteliklerle kim, kimler, kime, kimlere bunları yapıyorlar görmemiz gerekli. Allah'ın bir kulu rasulu, rasulleri a.s şüphesiz hepside rabbimizden hidayet üzereydi toplumlarına takvayı emrediyor ve kendilerine itaate çağırıyorlardı. Örneğin şuara,a'raf,hud ve daha başka sure ve ayelerde bu konular ve daha başka ilintili konular mevcut.

Dün, bugün kullarını engellemekte olanı ,olanlarını .Bu gerek muhammed rasulullah a.s ve onun özelinde modelinde iman edenler ve mesajı insanlık tarihi ile ilşkilendirdiğimizde daha önceki rasuller a.s ve onlarla beraber iman edenler olsun dün olsun , bugün olsun .

Dün, bugün kullarını engellemekte olanı ,olanlarını bu ayetlerle hayatımızda görmeli, farkına varmalı onlarla ilişkilerimizi kur'an i açıdan bir daha gözden geçirip düzenlemeliyiz.bizde rabbimizin hidayeti ve takva üzere olup hidayet ve takvalı olmaya çağırmalıyız o zaman bizde göreceğiz ve gerek burada gerek dünyanın çeşitli yerlerindede görüldüğü gibi.

salatın namaz boyutuna baktığımızda çoğu iş sektöründe çalışma saat ve imkansızlıkları bir engelleme olarak değerlendirelebilir .

Namazı da içerisinde barındıran salat kavramının tümünü yaşama taşımaya başladığımızda hayatın her alanında salata engellemeler oluşuyor. ne zaman Allah'ın kulunun hayatına salat ile müdahelesi başlıyor akabinde toplumdan alay,önemsememe,baskı işkence sindirmeler başlıyor.

namaz mı kılacaksın git sana cami mescid yaptık kıl orada ,orucunu tut, hacca git, fetva mı istiyorsun sana imam,vaiz,müftü,doç,prof ve bizim çeşitli kurumlarımızdan çalışan ve emrimizde olan insanlar var sor onlara aradağın cevabı verirler.

"Sen okuma anlamazsın velev anladığını zannetiğinde yanlış eksik anlamışsındır biz doğru anlar doğru söyleriz.Bizim dinimiz laik-demokrasi biz hayatımızın sosyal,siyasal,hukukun,hükmün ekonominin cezai yönemin her alanında emir, karar, hüküm,din bizim .istediğimizi yaparız bu topraklarda bizim bize ait topraklarımızda fesad çıkarma ya sev yani ya bizim gibi istediğimiz gibi yaşa ya da defol !"(a'raf 88 şuayb a.s kavminin yaptıklarına bakınız konu için)

sanki kendileri değil Allah'ın arzında bunları yapan sen kimi kimin topraklarından kovuyorsun mülk Allah'ın ! -her rasul ve iman edenlere kafirler bunu tarihte yaptılar devam ediyor bugünde.

İslam hayatlarda öylesine bölünmüş ki ılımlı islam,radikal islam,laik islam,demokrat islam ve İslamın hayatta bozulmuş, algı yaşamları,adlandırma ve dejenerasyonu.ama kitap önümüzde duruyor kendisine teslim olup yaşayanlar onunla müslümanlığını yaşarlar kitapsız ,kitaptan bi haber ,iddia müslümanı , saparak, saptırarak değil.

Eğer bizde yalanlamıyor yüz çevirmiyorsak tasdik etmeli yüzümüzü ondan değil ona çevirmeliyiz ve ona sadık olup tasdik etmeliyiz ( rum 30 ,32 zümer 33,maide 119).

Bütün bu uyarılara aldırmayıp,alay,önemsememe,baskı işkence sindirmeler ve daha zulmun,haksızlığın,fesadın,bozgunculuğun her çeşidini yapıp Allah'ın kullarına reva görenler şunu diyorum ALLAH SİZİ GÖRÜYOR,SİZİ İŞİTİYOR,SİZDEN HABERDAR SİZİ VE HER NE YAPIYORSANIZ BİLİYOR İÇİNİZDEKİLERİ İSTER AÇIĞA VURUN İSTER GİZLEYİN HİÇ BİRŞEY ONDAN GİZLİ DEĞİLDİR. BUNA HERŞEY DAHİL HİÇBİRŞEY VE HİÇKİMSE İSTİSNA DEĞİL.

[ARG:5 UNDEFINED] tarafından güncellendi [30.04-2017 saat 10:42]

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum