TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
View RSS Feed

İdeal

İKİ DÜNYA HUZURU İSLAM (Muhammed Mübarek ElHüseyni)

Değer Biç
Yüce dinimiz İslâm, Cenab-ı Mevlâ’nın Cebrail a.s. vasıtası ile son peygamber Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v.’e gönderdiği en son ve mükemmel dindir. İslâm’ın gelmesiyle diğer dinlerin hükmü, geçerliliği sona ermiştir.

İslâm’ın en son ve Allah Tealâ katında yegâne muteber din olduğu, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şu şekilde belirtilmiştir:
“İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.” (Maide, 3)

Cenab-ı Mevlâmız bu ayet-i kerimeyle, kulları için seçtiği İslâm dışında başka bir din, fikir ve hayat tarzını ve ibadet şeklini kabul etmeyeceğini açıkça bildirmiştir. Bir başka ayet-i kerimede buyrulan ilahî ferman mealen şöyledir:
“Şüphesiz Allah katında geçerli ve hak din İslâm’dır.” (Âl-i İmran,19)
Yine bir başka ayet-i kerimede de Cenab-ı Mevlâ mealen şöyle buyurmuştur:
“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecektir ve o kimse ahirette zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmran, 85)
Bu mukaddes din, yalnızca bir millete ve bir zamana has değildir. Bütün insanlara ve toplumlara kıyamete kadar gerekli olan Allah’ın dinidir. Bütün insanlık ondan sorumludur. İnsan dünya ve ahiret huzurunu bu din vasıtasıyla elde edeceklerdir.

Cenab-ı Mevlâ insana hayrı ya da şerri, doğruyu veya yanlışı tercih edecek irade kuvveti vermiş; hayırları ve şerleri, doğruları ve yanlışları İslâmiyet’le bildirerek hayrı ve doğruyu tercih edip uygulamanın yollarını göstermiştir.

Çağlara göre hayat tarzı ne kadar değişirse değişsin, insanın mahiyeti ve hakikati aynı kalacağı için İslâm kıyamete kadar bakidir. Dünya ve ahiretin tek kurtuluş reçetesidir. “Tarihin bir döneminde bir topluma inmiş bir din nasıl olur da bütün çağlara hitap eder?” sorusunun altında bâtıl evrimci anlayış vardır. İnsan ilk yaratılışından kıyamete kadar aynıdır. İslâm da onun özelliklerine göre bizatihi yaratıcısı tarafından sunulmuş hayat nizamıdır.

Hakikat nazarından bakıldığında, ilk insana vahiyle bildirilen mesajın ana muhtevası ile son vahyinki aynıdır. İlahî kitapların ve sahifelerin isimleri farklı olsa da esası, mesajı birdir. Kur’an-ı Hakim dışındakilerin aslı muhafaza edilmediği için artık muhteva ve mesaj farklı görünmektedir. Dolayısıyla İslâmiyet’in hükmü her zaman ve zemin için geçerlidir. Yukarıda zikrettiğimiz ayet-i kerimede mealen buyrulduğu üzere dinimiz, ilahî mesaj tamamlanmıştır:
“İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim”

Bu kemale eren, tamamlanan ve Yüce Mevlâmız’ın razı olduğu tek din olan İslâm’ı bize ve bütün insanlığa tebliğ eden Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. son peygamberdir. Artık başka peygamber gelmeyecektir. Müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurulur:
“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah’ın rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzâb, 40)

Mücella dinimiz İslâm evrensel bir dindir; bir topluma, kavme değil, herkese gönderilmiştir. Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. bütün insanlığın ve bütün çağların peygamberidir. Bu hakikat birçok ayet-i kerimede açıkça beyan edilmiştir:
“(Rasulüm!) Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe’, 28)
“(Rasulüm!) De ki: Ey insanlar, şüphesiz ben Allah’ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim.” (A‘raf, 158)
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum

 1. hakan46100 Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  sizi üzmek istemem sonuçta böyle şeyleri dinleyerek kafayı güzelleştirip hayallere dalıyorsunuz niyetiniz iyi ama bu söyledikleriniz şirin babaya inanmak kadar gerçekçi geliyor. yapamıyorum.nasıl kendimi kandırabilirim bana da tüyo verirmisiniz.
 2. _çalıkuşu_ Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Biz üzülmeyiz.sadece sizin için üzülürüz kardeşim.tüyo istiyorsanız Kur'an-ı Kerimin tefsirinin tamamını okuyun.