View RSS Feed

celal1973

Müzik Nağmeleri Allah’ın Sesidir

Değer Biç
11Müzik Nağmeleri Allah’ın Sesidir
Bu yazıda müzik hakkında ilginç bilgiler paylaşmak istiyoruz. TürkSanat Müziği dinlemeye nasıl başladığımızı anlatıp bir tavsiyede bulunacağız: Evet2003’te Allah’ın izniyle Türkçe Kuran Meali okumakla darbe yapıp, kalbiminyönetimini nefisten geri alınca, yani hidayetimden sonra hayatımda pek çokdeğişiklik yaptım. Mesela, sigarayı bıraktım.

Televizyonda,sokakta olsun, çıplaklık içeren şeylere bakmama ve teyemmüm ile oturduğum yerdede olsa NAMAZ kılma kararı aldım.

Hayatımdayaptığım değişikliklerden biri de dinlediğim müzikti. Ağırlıkla dinlediğimstresimi artıran arabesk müziğinden zevk almaz oldum ve bıraktım. Şimdi hiçtahammül edemiyorum.

Onüçyıldır sanat müziği dinliyorum. (2016)

Müzik,özellikle sanat müziğindeki nağmeler bize, ruhlar aleminde, Elest bezmindeduyduğumuz Cenab-ı Allah’ın sesini hatırlatır, diyor Hz. Mevlana.

HazretiMevlânâ’ya göre musiki Cenabı Allah’ın sesini sembolize etmektedir. İşte o sema ayini sırasındasemazen Cenabı Hakkın sesini duyar, vecde gelir ve dönüp sema etmeye başlar.Araf suresi 172. ayetinde “Elestü bi Rabbeküm” hitabında “Ben sizinRabbiniz değil miyim?” demiştir. Ve bütün ruhlar da “belâ” derler. “Evet, senbizim Rabbimizsin” diye tasdik ederler. Mevlânâ Hazretleri “O gün Kâlu belada o sesi duymayan, o cemaligörmeyen bir kişi varsa ben imansızım” der. O kadar büyük bir yemindir bu. Demek oluyor ki o Elest hitabındayaratılan ve yaratılacak herkes Cenab-ı Hakkın sesini işitip, cemalinigörmüştür.Son Mesnevihan Sevgili Hayat Nur ARTIRANhanımefendi konuya şöyle devam ediyor: Hani müzik ruhun gıdasıdır derler ya, işte pirimiz der ki,Musikiden alınan zevk, ruh bir anda o Elest de Rabbinin sesini duymuş gibi zevkalır, sesini hatırlar, o anı hatırlayarak vecde gelir ve mutlu olur, semayabaşlar. Mesnevi’deşöyle geçer. Gönül ehli kişiler musiki nağmelerini gökyüzünün dönüşünden vegökyüzündeki meleklerin tespih sesinden almışlardır. DedeEfendiler, Zekayi Dedeler, Itriler hem kalbini Hakka açmış, hem de kulağınıAllah’a vermişler. “O gökyüzü âşık olmasaydı, aşkından dönmeseydi başı döner yeredüşerdi” diyor pîr. Gökyüzü âşık, gökyüzü aşk ile dönerken onunda bir zikrivar. Kâinatta Allah’ı zikretmeyen bir zerre var mıdır ki? Zaten birKur"an ayetidir. Yaratılan her şey kendi dilleri ile Allah’ı zikrederler. Her şey kendi dilleri ile Allah’ı zikreder diyor Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri. Ve gökyüzünün zikriniduyuyorum, diyor. Mesnevi beytinde diyor, bunu. Onun içinmusikiye bazı insanlar hoş bakmış bazıları da hoş bakmamıştır.Musikidenilen şey âşığın aşkını, fasığın fıskını artırır. Bu hangi niyetledinlediğine bağlıdır. (Yani sanat ve tasavvuf müziği, bazılarının ve benim ibadet aşkımıartırırken, sözleri şeytanın telkini olan şarkılar ise, günahkarın günahınıartırır...
… Kahpe felek, kötü kader, içelim, hepsi senin mi, doldurmeyhaneci... vs... )
HazretiMevlânâ şöyle diyor: “Ben Ud sesinde Ente Hasbi, Ente Kâfi ya Vedud” sesiniduyuyorum.(Ey sevgili, sen bana yetersin, sen bana kâfisin, başka bir şey istemem)
Ud sesi de Neysesi gibi ilahi midir?
H. NUR ARTIRAN: Bir kere Ud’u Fârabi Hazretleri bulmuştur. O zamanda çok kişi buna karşı çıkmıştır. “Bu nefsin hoşuna giden bir şeydir, bu şeytanaletidir” demişlerdir. HazretiFarabi de “Ben size bunu ispat edeceğim” diyor. Ve “Develere 40 gün tuz yediriphiç su vermeyin” diye tembihliyor. “40 gün sonra develeri su kenarına getirin, ben de udumu çalacağım.Eğer develer su içmezlerse benim ud’um Rabbanidir. Eğer develer suya saldırırsabenim ud’um şeytanidir” diyor. Ama hiçbirdeve ud sesini duyunca su içmemiş. Bunun üzerine Farabi Hazretleri “İşte hayvanhayvanken benim Ud’umdaki Rahman’ın sesini duyuyor da, siz insan olduğunuzhalde duyamadınız.”diyor.Tabiî kibaş kulağı duyanlar anlar bunu. ***
İnternettenindirerek binlerce şarkılık bir TSM arşivi yaptım. Türk Sanat Müziği (TSM)dinleyerek ruhumun dinlendiğini ve kalbimin yumuşadığını hissediyorum.

Aslındabenim TSM sevgim nereden geliyor biliyor musunuz? Biz seksenlerde hazirandaokul kapanınca memleketimiz Ereğli’ye giderdik.

Orada yazakşamları bağ evinde terasta dedem, radyosundan hep TSM açar, berabercedinlerdik.

Onağmeler hem ruhuma, hem gönlüme işlendi. Lise ve üniversite yıllarındaarabesk, fantezi ve yabancı pop dinlerdim ama 2003’ten sonra aslıma döndüm.

TSMinsanı duygulandırıp ağlatıyor. Dünyanın hiç bir ülkesi böyle bir müziğe sahipdeğildir. Osmanlı’da TSM’nin hastaları tedavi amaçlı kullanıldığını biliyormuydunuz? Her makam ayrı bir hastalığa iyi geliyormuş.

ÖzellikleTSM dinleyicileri genelde nazik, mülayim, ince ruhlu insanlardır. TSMdinleyenlerin adi suçlara karıştığı da hiç görülmemiştir.

İnşallahçocuklarımıza, yeğenlerimize bol bol TSM dinletelim. Onlar belki şimdidinlemezler, ama arabaya binince radyodan veya CD’den bir TSM müziği açalım.

Kulaklarıbu nağmelere aşina olsun. Büyüyünce asıllarına dönerler inşallah...
BAKLAVADünya ağlamalı bir hüzün dünyasıdır. Bir yanda savaşlar... Biryanda ölümler... Afrika’da aç çocuklar... Yurdumuzun terör belası... Yetimkalan şehit çocukları... Bu dünya hep ayrılıklarla dolu. Büyük kavuşmalar inşallah mahşerdeolacakmış Allah’ın lütfuyla... Her zaman sanat müziği ve tasavvuf müziği dinliyorum. Ve aşklakalbim rikkate geliyor. Çoğu zaman duygulanıp ağlıyorum. Gözyaşlarım şıpırşıpır damlıyor. Ağlamak bana baklavadan çok daha lezzetli geliyor. İçim sevgiyle dolu… Allahaşkıyla… Bendeniz onüç yıldır asla karşı cinsi düşünüp hüzünlenmiyorum. “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.” Ayeti bize şu sözünhaklılığını gösteriyor: Müzik ruhun gıdasıdır; çünkü müzik nağmeleri Allah’ınsesidir.
Celalin Penceresinden

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum