View RSS Feed

celal1973

Yusuf Suresinin İç Manası

Değer Biç
11Yusuf Suresinin İç Manası
Youtube’dan Cemalnur Sargut hanımın bir sohbetini beğeniyledefalarca dinledim. Sonra o sohbet videosunu indirdim. Bugüne nasipmiş osohbeti yazıya aktardım. https://www.youtube.com/watch?v=92Q8al4n-SI (4:44 dk)Sohbetin konusu Yusuf suresinin iç manasıydı. Nasıl kamil insanolunacağını anlatıyor. Sohbeti aynen aktaracağım fakat önce Yusuf suresinde nelerdenbahsediliyor, kısaca bilmek gerek. YUSUF SURESİ ÖZETİ:
Yusuf Peygamber AS ,Yakup Peygamberin AS oğullarındandı. Yusuf küçüklüğündebir rüya gördü. Bu rüyasında 11 yıldız ,Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiğinigörmüştü. Bu bir peygamberliğe işaretti. Bunu duyan abileri onu kıskandı.

Birgün kardeşleri Yusuf'u gezmeye diye kandırarak öldürmekiçin götürdüler. Fakat yine kardeş olduğundan ötürü böyle bir cesaretbulamadılar . O yüzden gömleğini alıp onu bir kuyuya bıraktılar. Gömleğini dekana bulayıp babaları Yakup Peygambere getirdiler.

Bu sırada Yusuf'u ,Mısır'a giden bir kervan buldu ve onu kurtarıpMısır'a götürdüler. Burda Yusuf'u köle olarak Mısır Azizine sattılar. YakupPeygamber yıllarca Yusuf için göz yaşı dökmüş ve kör olmuştur. Yusuf ise zekasıve yetenekleri ile Mısır Azizinin gözüne girmeyi başarmıştı.

Yıllar yılları kovaladı. Yusuf büyüdü ve serpildi. Mısır Azizinineşi Züleyha,Yusuf'a aşık olmaya başladı.

Yusuf 'u elde edemeyince ona iftira attı. Yusuf'uzindana koydular. Yusuf yıllarca zindanda kaldı. Birgün kralın iki hizmetlisini de zindana getirdiler. Yusuf bu iki hizmetlinin de rüyasını yorumladı vebiri öldü. Birisi bağışlandı.

Bagışlanan kişi Kralın bir rüya için yorumcu arayıp durduğu zaman ona Yusuf'u anlattı. Kralın rüyasınıYusuf şöyle yorumladı: - 7 yıl bolluk ve bereketle geçecek. Ardından 7 yılkıtlık gelecek. 7 yıl biriktirip depolayın .

Depolamalarda da siloları inşa ettirilmesi fikriyle kralın gözüne girdi.Kral ona yanında yer verdi. Onu danışmanı yaptı. Zamanla zekası ile Mısır Azizioldu. Bu zaman içinde kıtlık Yakup peygamberin yurdu olan Kenan'ı davurdu.


Yakup'un oğulları Mısır'a gelerek buğday satın alıyordu. Yusufpeygamber , babası kendisini çok sevip Allah'a şirk koşmuş olmasındandolayı verilen bu ayrılığı sona erdirmek için kardeşi Bünyamin’i yanındaalıkoyup babasının Mısır'a gelmesini sağladı. Kardeşleri tövbe etti. Ve Rüyasındaki Güneş olan Babası , Ay olan Halası (annesini küçük yaşlardakaybetti.)) ve 11 yıldız olan kardeşleri ona secde etti.
SOHBETİ AYNEN AKTARIYORUM

[Hz.Mevlana der ki: “Kur’an’ın görünenkelimelerinin ve zâhirî mânâsının altında, pek derin bir de bâtınî iç mânâvardır. O bâtınî mânânın da altında bir iç mânâ vardır. Ondan sonra üçüncü biriç mânâ daha vardır ki, onu anlamakta akıllar kendilerini kaybeder. Kur’an’ındördüncü bâtınî mânâsını ise, eşi benzeri olmayan Allah’tan başka kimseanlayamadı.” (Mesnevi, III,4244-4246. ) ]

(Cemalnurhanım heyecanlı ses tonuyla, elini anahtar çevirir gibi yaparak Yusuf suresi, Kuran’ınanahtar suresidir. Bir anlayınca herşey çözülüyor arkadaşlar! Neden?

Yusufsuresi nasıl kamil olunacağını anlatır. Allah kamil insanı Yusuf’la tasvireder. Nedenini anlatayım size; Yusuf suresinde şöyle anlatılıyor: (iç mana)

Yakupruh’tu. Yusuf kalp’ti. Yusuf’un kardeşleri nefsimizin kötü huylarıydı. Kin,nefret, vs gibi. Birtek ortak ana-babadan olan kardeşi (Bünyamin) İman’ı temsil ediyordu. Hanionu sonradan yanına alıyordu.

Şimdi;nefsimizin istek ve arzuları vücutta hakim olduğu zaman biz kalbimizi kuyudatutarız. Neden, Kalp aydınlanmasında, nefse kızmasın, diye…

Nefis,kendi yaptıklarını güzel görerek, kendini herşey zanneder. İşte anlayınki, osırada kalbimiz kuyudadır. Vücut kuyusundadır. Şimdi, kiminle kalp kuyudançıkar?

Kuran’ınipiyle. Kuran’ın ipi kalbe doğru uzandığında kalp kuyudan çıkar. Kalp kuyudançıkar ama bu sefer hakiki nefsin, vücuttaki dişiliğin, Züleyha’nın eline düşer.

Züleyha kalbe aşık olur. Yani nefs. Kalp çokgüzeldir. Fakat Züleyha dünya ile evlidir. Onun için kalbe olan aşkıgayrımeşrudur. (Cemalnur hoca ellerini birbirine vurup, Ay bu kadar güzel olabilir,diyor. Dk 01:57)

Yani sendünyaya aşıksan, dünyayla ilgiliysen, kalbindeki aydınlıkla ilişkin gayrımeşruoluyor. Ve ne yapar, Yusuf’u zorla kendine çeker, yani Yusuf’u da kullanıp benhakim olacam, yani kalbide kullanıp, nefis kendini hakim kılmaya çalışır.

O sıradaYusuf der ki: (Burası da çok etkiliyor beni) İyide Allah’ım, -Allah’a sığınır- Bende Züleyha’yı beğeniyorum. Ama yaptırma bana…

Çünkü Sendiyorsunki Kuran’da; Haram işleme demiyorsun, harama yanaşma, diyorsun. Şimdibu beni çekiyor, ben harama yanaşıyorum, harama beni yanaştırma.

O sıradaZüleyha, yani nefis, kendi putu olan taptığı şeyin –harama yanaşırken, bakınZüleyha, nefis bile- tahtanın yüzünü örter. Örtünce Hz. Yusuf AS der ki:

Sen putunuörtebilirsin ama benim Allah’ımın yüzü örtülmez. Ben gelemem. Onun üzerinezindana atılır. Nefsin vücutta hakimiyeti boyunca kalp zindanda kalır. (3:08 dk)

Nefiskalbe aşık olmuştur birkere. Nefis aşkından yavaş yavaş yok olmaya doğru gider.O sırada akıl olan vücut padişahı Yusuf’tan etkilenir. Akıl kalpten etkilenir.

Neden?Kendi bilemediği hakikatleri Yusuf rüya tabiriyle ortaya çıkarıyordur. Ve derki: Ben bu Yusuf’u bu vücuda kral yapıyım, o benden daha akıllı.

Ve O’nuzindandan çıkarır ve vücuda kral yapar. (Burası çok etkileyici) Ne zaman, kalp vücutta kral yani hakim olursa,kardeşleri ona muhtaç olduklarından gelip eteğine yüz sürerler.

O zamankendi gördüğü bir rüya ortaya çıkar. Birgün kendisine güneşin, ayın ve onbiryıldızın secde ettiğini görmüştü. Yani, babası olan ruhun ve nefsin kötühuylarının ona secde etmesidir.

Kalp, vücut içinde hakim olduğu zaman, insan, kamilinsan makamına yükselir. Yusuf suresi bu hakikati açıklar.

(Cemalnurhoca, hüzünlü ses tonuyla Ama harika bir sonu var. Kuran’da diyorki: Yusuf dedi ki: Keşkebirde müslüman olsaydım.

Demekkitamamlanmamış. Onun için Allah’ın üçüncü makamdaki tasviri, tamamlanmadanönceki kamil insanı anlatıyor. Anlatabiliyor muyum acaba?

**YORUM**

Yazıyı çokuzatmadan acizane birkaç yorumumu yazmak istiyorum :

İmanın kalbe yerleşmesi için önce kalpteki putları kırmak vetemizlemek gerekir.Para,kadın, şehvet, masiva (günah işlemek) , malayani (faydasız işler) gibi… Bendeniz öncelikle samimi tövbe-istiğfar ederek kalbimigözyaşlarıyla yıkadım, sevgiyle boyadım ve artık kalbimin zirvesİne Allah’ıyerleştirdim. Bu yaptığım işi, konuştuğum sözü Allah beğenir mi diye hep teyakkuzhalindeyim. Çünkü Allah herşeyi görür, duyar, bize şah damarımızdan yakındır. Yani ben 2003’te darbe yaptım ve kalbimin idaresini nefis veşeytandan geri aldım. (Nefis vücutta hakim olursa kalp kuyudadır. Ve Kuran’ın ipiylekuyudan çıkar. )Kuran’ınTürkçe mealini merak ettim ve Allah’ın nelerden bahsettiğini okudum. Altı yediayda bitirdim. Amadefalarca okudum ve ayetlerdeki emirleri yapamaz mıyım diye nefsimle savaşagirdim.Bir sözvardır: “Oku, düşün, uygula,neticelendir” Uygulamaya tam olarak başlamam iki sene sürdü. 2006’dateyemmümle namaza başladım.
***NETİCE***Fakat nefis ve şeytan beni gaflete düşürtüp tekrar bir darbe yapıpkalbimi ele geçirmek için fırsat bekliyor. Buna fırsat vermemek için namazadevam ediyorum ve sürekli Efendimizin SAV duasını tekrarlıyorum. “Allah’ım göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefis ve şeytanlabeni başbaşa bırakma!”Dünya hayatındaki Allah’ı sevdiğimizi ispat etme imtihanı sonaerinceye, ölene kadar kalbimizin iman iktidarımızı korumalıyız. Bunun için fakir her namazımın sonrasında Hz Yusuf’un AS duasınıediyorum:“… Allah’ım müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarınınarasına kat.” (Yusuf suresi, 101. ayet)

YUSUFSURESİ MEALİ:

http://www.kuranikerim.com/melmalili/yusuf.htm


Celalin Penceresinden

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum

 1. Nafe Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Kurani boyler tefsir etmesi dogru mu acaba?
 2. Nafe Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Kurani boyler tefsir etmesi dogru mu acaba?