View RSS Feed

celal1973

Sebeplere Takılan Hikmetini Anlayamaz

Değer Biç
Sebeplere Takılan Hikmetini Anlayamaz
Bilmiyorum yazılarınüzerinde düşünüyor musunuz? Yoksa sadece okuyup geçiyor musunuz?Acizane bendenizinanmadığım ve tatbik etmediğim hiçbir şeyi yazmamayaazami dikkat ve gayret göstermekteyim. Geçtiğimiz yıllarda ‘Sebepler Perdedir’ ve ‘Allah hikmetsiz iş yapmaz’ isimliyazılar paylaşmıştım. Evet orada da belirtmiştim. Allah başımıza gelen sıkıntı, bela,kaza, hastalık gibi hiçbir olayı hikmetsiz yaratmaz.

Hikmet demek, ilkbakışta iç yüzü, yani batıni boyutu hemen anlaşılmayan sırlı, manevibir hâl demektir. Diğer bir boyutuylada, Allah dostlarının gönlüne yüceRabbimiz tarafından ilham edilen ilim, bilgi demektir.
Allah Kuran’da bizden onlarca ayette aklımızı kullanmamızı istiyor.Yani başımıza gelen her olayın hikmetini düşünmemizi ve ona göre ibretalarak halimizi düzeltmemizi ve hem dünyada, hem ahirette huzurlu yaşamamızıistiyor. Acizane bendeniz, başımagelen her olayın hikmetlerini düşünürüm. Çünkü musibetler sebepsiz gelmez. Ama,Allah merhametlilerin en merhametlisidir, kuluna asla zulmetmez. “Sanagelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir…” (Nisa suresi, 79. ayet)
Bendeniz her zaman Cenab-I Hakkın bizlere işaret buyurduğu bu çerçeveden düşünmeye çalışırım.Beklenmedik olaylalar karşısında kendimi sorgulayarak; mutlaka bireksik veya kusurum oldu ki, yüce Rabbimiz bu olayla beni uyarıyorderim. İdrakim ölçüsünde alınması gereken dersimi alır, tövbe istiğfar eder, aynıhatayı tekrarlamamaya çalışırım.Cenab-ı Hakk benimgaflet içinde, gafil, cahil olmama fırsat vermedi. Görünüşte belkide bir eza,cefa ile beni temizledi; Çünkü Rabbim beni seviyor der, başıma gelen musibetgörünüşlü ilahi rahmete sevinirim.. Bir yaz günü Ereğli’de akülüsandalyemin tekeri patlamıştı. Maddi sebebi, dikenlerin üstünden farketmedengeçmemdi. Maddi sebebe takılırsamgerçeği bulamazdım. Gece evde işin hikmetini düşündüm. Aklıma geldi ki, o gün benbabamı üzmüş, gitme dediği yere gitmiştim. Allah beni böyle cezalandırmıştı.Gece gözyaşıyla tövbe-istiğfar ve dua ettim. Ben işin diğer birhikmetini de şöyle düşündüm. Allah, zerre miktar hayrın ve şerrin hesabınınolacağı mahşer gününe bırakmadı... Bunun karşılığını daha bu dünya’da iken verdi ! Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor: “Birmümine yorgunluk, ağrı, kaygı, hüzün, gam, eza isabet etse, hattâ ayağına dikenbatsa, günahlarına kefaret olur.” [İbniHibban]DÜŞÜNCEBazende o kadar düşünür ve başıma gelen musibetin manevi sebebinibulamazdım. Son Mesnevihan Hayat Nur Artıran Hanımefendinin “Düşüncenin önemi” konulu TV sohbetinidinleyince işin hikmetini anladım:“Düşünce o kadar önemlidir ki... Düşüncelerimiz tohumgibidir. İnsan topraktan yaratılmıştır. İrademizle düşündüğümüz her düşüncebeden toprağına ekilir.

Eğer sana gül vermişlerse günün birinde onun tohumunu sendikmişsindir. Eğerki ayağına bir diken batmışsa onunda tohumunu sen ekmişsindir.”
Evet aklımıza gelenvesveseyi gerçek kabul eder ve irademizleüzerinde düşünceler üretirsek, kanserdentehlikeli büyük günah Suizan’na dönüşür ve beden toprağına ekilir. Tövbe etmezsek, o tohum çarçabukbüyür. Ve başımıza gelen musibetler, o kötü tohum yüzündendir. Bazen Rabbimiz bunegatif düşünceye anında da ceza verebilir. YineNur hocamız : “Nice görünmez ilahi mahkemelerkurulur da, işlediğimiz hataların, günahların faturasını bazen malımızla, bazen de canımızlaöderiz, demişti..

O nedenle,Hz.Mevlana; Kaybettiğin bir şey için sakın üzülme, cana gelecek olan zararCenâb-ı Allah’ın lütfu merhametiyle malına gelmiştir, diye buyurmuştur.
Mesela yolda gördüğümüz birmümin kardeşimiz hakkında suizan ederek düşündük, anında ayağımız taşa takılır,düşeriz. Veya daha başka musibetler… Tabi Allah’ın sevdiği imanlı müslümanlar için böyledir. Yoksa her kötüdüşünene hemen burda ceza gelmiyor,ahirete erteleniyor. Bazen anlayamadığımmusibetler geliyor. Eğer düşünür ve hiçbir sebep bulamazsam, Allah bunu,cennetteki makamımı yükseltmek için vermiştir, der musibete sevinirim.
Bir sahih hadiste, 'İnsanların en çok musibeteuğrayanları evvela peygamberlerdir, sonra derecelerine göre (veliler vesalihler) gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğersalâbet-i diniyesi varsa, belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsaona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir gelir de artık onunüzerinde hiçbir günah kalmaz.' (Tirmizi, Zühd 57) buyuruluyor
ALLAH HİKMETSİZ İŞ YAPMAZBuhikayeyi (mart 2014) Hayat Nur Artıran ‘ın TV’de Ab-ı Hayatprogramında dinlemiştim. H. NurArtıran hocamız yıllarca, rahmetliMesnevihan Şefik Can (1909-2005)hocanın yanında bulunmuş. Ondan dinlediği şu anıyı seyircilere aktardı. Erzurum’da, sanırım cumhuriyetten önce,Osmanlı zamanında yaşanmış bir olay... Şefik Canhocamızın babası türbedar Müftü Tevfik Efendi’nin bizatihi başından geçenyaşanmış bir olay… Erzurum’un bir mahallesinde evliya bir zatın türbesi varmış. (Erzurum’daki olayın geçtiği yeri ve evliya zatın ismini unuttum) Türbeyiziyarete gelenler sandukanın üzerinetülbent (başörtüsü) hediye getirip sandukanın üzerine seriyorlarmış. Çünkübiliyorlar ki evliya zatlar Hayy’dır. (diridir)Türbeyehizmet eden türbedar Tevfik Efendi şöyle düşünmüş. Mahallelerinde kocası ölen dul bir kadın varmış, çokfakirmiş, üstelik yetişkin üç yetimkızıyla yaşıyormuş. Ben bu tülbentlerin dört tanesini sandukanın üzerinden alıp, ofakirlere hediye edeyim, diye düşünmüş. Biri anne, üçü dekızlar için... Götürmüş vermiş. Ertesi günsabah, türbedar Tevfik Efendi uyanınca bir bakmış, sağ eli ve parmakları felç olmuş, oynamıyor. Üstelik diğer eliylebile parmaklarını oynatamıyor, kaskatı kesilmiş... Anıyıanlatmaya devam ederken muhterem H. Nur Artıran hocamız burada şu yorumu ekledi:Biz olsak naparız? Doktor doktor gezeriz,fizik tedavi, kaplıca, tavsiye ilaçlar, kremler vs... Ama türbedar öyle yapmamış. Allah bana bunu neden vermiş olabilir,diye başlamış düşünmeye... Çünkübiliyormuş ki, sebepler perdedir.Herşeyin bir maddi sebebi, bir de manevi sebebi vardır. Yani hikmeti, gizlinedeni... Allah hikmetsiz hiçbir şeyyapmaz. TevfikEfendi son birkaç gün içinde yaptığı herşeyi düşünmüş ve elinin taş kesilmesinebir neden bulamamış. Aklına takılan tekşey, sandukadan alıp götürdüğü tülbentlermiş. Tülbentleriverdiği fakir aileye gidip, utana sıkılao tülbentleri geri istemiş. Ben size yenisini kendi cebimden alacağım.Onlar o evliya zata hediye edilmişti, izinsiz aldım, demiş. Tülbentleri geri getirip sandukanın üzerine sermiş.Ertesi gün uyandığında ise eli eski haline gelmiş. Bu sefer başlamış evliyazatın -Allah’ın izniyle- neden böyle birşey yaptığını düşünmeye... Mahalledebir araştırma yapmış. Tülbentleriverdiği kadın ve kızlarının, o türbeyi hiç ziyaret etmediklerini öğrenmiş.Bir de, evliya zatın hakkında şöyle dediklerini aktarmışlar: “Millet ne anlıyor o türbeyi ziyaretten.... Akılsızlar sandukayayüzlerce tülbent sermişler.“ Evetevliyalar diridir. Çevrelerinde olan bitenden Allah’ın izniyle haberdardırlar.Günümüzde bazıları diyorlar ki, HzMuhammed SAV, 1400 sene önce yaşadı ve öldü... Bir evliyanın bile öldükten sonra tasarrufu devam ederken, birşehide bile ölü denmezken, peygamberlere nasıl öldü deriz?Konu dağılmasın, Herneyse, ... Bizler, başımıza gelen olaylar hakkında çoğunlukla maddi sebepleretakılıyor ve olayların hikmetini düşünmüyoruz. Çukurvarmış, görmedim, düştüm, ayağım incindidiyoruz mesela... Halbuki işlediğimiz bir günahın ya cezası, ya kefareti yadabize bir ikaz olabilir. Bu konudayazdığımız şu yazımızçok ilgi görmüştü. İnşallah tekrar okuyunuz:http://celal1973.blogspot.com/2013/12/sebepler-perdedir.htmlEvet sonuç olarak,biliyorsunuz ayette Rabbimiz, ”… Allah izin vermeden bir tek yaprak biledüşmez...“ (Enamsuresi 59. ayet) buyuruyor.
Başımıza gelen iyi yada kötü her olayın hikmetini, yani Allah’ınbunu neden vermiş olabileceğini düşünüp varsa günahımıza tövbe etmeli, hakyemişsek helallik almalıyız. Rızkımız mı bollaştı, bu belki şükür imtihanıdır diyedüşünmeliyiz...
Celalin Penceresinden

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum

  1. Buralcan Avatarı
    • |
    • (Bu Mesajın Linki)
    Gercekten cok guzel bir yazi olmuş dikinize elinize saglik sebepsiz hic bir olsy olmaz sinav dünyası Rabbimixin takdirine sual olmaz tsbiki sebepler varmi diyede düşünmek lazim tsk ederiz.