TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Bursa ve İzmir'de
View RSS Feed

Ne_Mutlu

Ayetler ışığında engelliler

Değer Biç
Tin 95/4 ' Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık''
Teğabun 64/3 ' Allah size şekil verdi ve şeklinizi en güzel yaptı''
Secde 32/9 ' Sonra insanı şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme,görme ve idrak organları yarattı.''
Hucurat 49/13 ' …Allah katında en üstün olanınız en muttaki olanınızdır.''
Nur 24/61 Fetih 48/17 ' Körlere güçlük yoktur.''
Hud 11/24 ' Bu iki zümrenin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir.Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz?
A'li İmran 3/49 '…..Körü ve alacayı iyileştiririm….''
Maide 5/110 ' …Yine benim iznimle sen doğuştan körü ve alacayı iyileştiriyordun…''
Yusuf 12/84 '…Üzüntüden iki gözüne ak düştü,acısını içinde saklıyordu.''
Yusuf 12/93 '(Yusuf kardeşlerine) bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın…''
Yusuf 12/96 ' Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi…''
Yasin 36/66 Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi, fakat nasl görecekler ki?''
Hud 11/24 ' Bu iki zümrenin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz?''
Nahl 16/76 ' Allah (şöyle) iki adamı misal verdi; Onlardan biri dilsizdir,hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderirsen olumlu sonuç alamaz. Bu, adalet ile emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?
Nahl 16/78 ' Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmezken çıkardı;şükredesiniz diye size kulaklar,gözler ve kalpler verdi.''
Hac 22/46 ' Yer yüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri,işitecek kulakları olsun. Çünkü gerçekte (kafadaki ) gözler değil, göğüslerdeki kalpler(kalp gözleri) kör olur.''
A'raf 7/179 ' Yemin olsun ki cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan,gözleri olupta bunlarla görmeyen, kulakları olupta bunlarla işitmeyen bir çok insanı cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvalar gibidir,hatta daha da aşağıdadırlar, işte bunlar gafillerin ta kendileridir.
Ra'd 13/16 ' De ki ! Hiç gören ile görmeyen bir olur mu?''
Fatır 35/19 Mü'min 40/58 ' … Kör ile gören bir olmaz.''
Nemi 30/53 ' Sen körleri sapıklıklarından vazgeçirip yola getiremezsin.''
Yunus 10/43 ' … Körlere hele gerçeği görmüyorlarsa sen mi doğru yolu göstereceksin?''
Zuhruf 43/40 ' Sağırlara sen mi duyuracaksın?Yahut körleri ve apaçıkbir sapıklık içinde olanları se mi doğru yola ileteceksin?''
İsra 17/72 ' Bu dünyada (Allah'ın nimetlerini, varlığının delillerini ve kudretini )görmeyen kimse ahiret (ve nimetleri)hakkında daha basiretsiz hatta daha şaşkındır.''
Bakara 2/18 '(Münafıklar), sağır, dilsiz (ve) kördürler. Artık onlar hakka dönmezler.''
Bakara 171 '… Onlar,(gerçekleri) anlamazlar.
En'am 6/39 ' Ayetlerimi yalanlayanlar karanlık içindeki sağırlar ve dilsizlerdir''
Enfal 8/22 ' Şüphesiz yer yüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüleri akıllarını kullanamayan sağırlar ve dilsizlerdir.''
Fussulet 41/44 '…İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır…''
Bakara 2/7 ' Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır…''
Muhammed 47/23 ' Münafıklar, Allah'ın kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.''
Yunus 10/42 Zuhruf 43/40 '… Sağırlara hele akıllarını da kullanamıyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın?''
Nemi 27/80 Rum 30/52 ' Sen ölülere (hakkı) duyuramazsın, arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı (ilahi daveti) duyuramazsın.''
Enbiya 21/45 ' …Sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler.''
Nemi 27/81 ' …Sen ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara duyurabilirsin.''
Furkan 25/73 ' (Rahman kulları) kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.''
İsra 17/72 ' Bu dünyada (Allahın nimetlerini ve varlığının delillerini ve kudretini) görmeyen kimse ahiret ( ve nimetleri) hakkında daha basiretsiz hatta daha şaşkındır.''
İsra 17/97 ' Onları kıyamet günü,körler,dilsizler ve sağırlar olarak yüz üstü olarak haşredeceğiz, varacakları yer cehennemdir.''
Ta-ha 20/124-125 ' Kim benim zikrimden (Kur'an dan ) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O, Rabbim! Dünyada gören bir kimse idim,beni niçin kör olarak haşrettin ? Der''
Nur 24/61 Fetih 48/17 ' Topala güçlük yoktur.''
Hicr 15/6 Duhan 44/15 Kalem 68/51 ' (Mekke müşrikleri ) ' ey kendisine zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin ' dediler.''
Şuara 26/27 Zariyat 51/39 ' Firavun , ' bu size gönderilen Peygamberiniz, şüphesiz delidir' dedi.''
Kamer 54/9 ' … (Nuh kavmi ) kulumu yalanlayıp ' bu bir delidir' dediler.''
A'raf 7/6-67 ' Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler (Hud'a) 'şüphesiz biz seni zihinsel özürlü/akılsız olarak(sefahet) görüyoruz. Biz senin yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz' dediler. Hud da onlar, 'ey kavmim! Bende akıl noksanlığı yok , fakat ben alemlerin Rabbinn elçisiyim ' dedi.''
Zariyat 51/52 ' İşte böyle, onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki, ' o, bir büyücüdür' veya ' o, bir delidir' demiş olmasınlar.''
Tur 52/29 ' ( Ey Muhammed!) Sen, öğüt ver, Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kahinsin ne de bir deli.''
Tekvir 81/22 ' (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız ( Muhammed) bir deli değildir.''
Bakara 2/282 ' …Eğer borçlu aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise yada yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın…''
Nisa 4/5 ' Allahın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı akıl ermeyenlere (süfeha) vermeyin.''
A'raf 7/179 ' … Onların kalpleri vardır fakat onlar kalpleriyle (gerçeği) anlamazlar.''
A'raf 7/155 '… Şimdi içimizden bir kısım akılsızların işledikleri günahlar sebebi ile bizi helak mı edeceksin ?''
Nur 24/61 Fetih 48/17 '… Hastaya da güçlük yoktur…''
Nisa 4/95 ' Müminlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler eşit olmazlar…''
Al'i İmran 3/49 ' … Körü ve alacayı iyileştiririm…''
Tevbe 9/108 Bakara 2/222 '… Orada temizlenmeyi seven erkekler vardır. Allah da temizlenenleri sever.''
Nisa 4/29 ' … Kendinizi öldürmeyiniz…''
Bakara 2/95 ' … Kendi elllerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…''
Şu'ara 25/80 ' Hastalandığım da O bana şifa verir.''
Enbiya 21/83-84 '( Ey Peygamberim!) Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, ' Şüphesiz ki ben derde (durr) uğradım,sen merhametlilerin en merhametlisisin ' diye yalvarmıştı.Bizde onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik.''
Sad 38/41-42 ' ( Ey Peygamberim!) Kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbine ,' Şeytan bir yorgunluk ve azap dokundurdu' diye seslenmişti. Biz ona ' ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su'' dedik.''
Yunus 10/107 ' Eğer Allah san bir sıkıntı ve zarar dokundurursa bunu O'ndan başka giderecek yoktur.''
Zümer 39/38 Bakara 2/24 İsra 17/67 Yasin 36/23 ' …Eğer Allah bana herhangi bir sıkıntı ve zarar dokundurmak isterse, onlar (Allah'tan başka tapılanlar) Alla'hın dokundurduğu sıkıntı ve zararı kaldırabilirler mi?''
Ahzab 33/17 Ra'd 13/11 ' (Ey Peyhamberim!) De ki: '' Eğer Allah size bir sıkıntı ve zarar dilerse sizi Allah'tan koruyacak kimdir.''
Neml 27/62 ' Kendisine dıa ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen sıkıntıyı kaldıran,sizi yer yüzünde halife kılan mı(daha hayırlıdır? Yoksa Allah'a ortak koşulanlar mı?).''
Nahl 16/53-54 ' Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır, yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rabbine ortak koşar.''
Yunus 10/12 ' İnsana bir sıkıntı dokun mu, gerek yan üstüne yatarken gerek otururken, gerekse ayakta iken ( her halinde sıkıntısından kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için yalvarmamış gibi geçer gider.''
Zümer 39/8 Zümer 39/49 Rum 30/33 ' İnsana bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra zararını bir nimete dönüştürdüğü zaman daha önce O'na yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için O'na eşler koşar…''
A'raf 7/94 ' Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksullukisıkıntı ve zarara uğratmış olmayalım.''
Bakara 177 ' …( Asıl iyi amel ve davranış) zorda, hastalık ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır.''
Bakara 2/155-156 '… Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince ' Biz şüphesiz (ki herşeyimizle) Allah' a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler.''
A'li İmran 3/200 ' Ey müminler!( İbadetlerin meşakkatlerine musibetlere) sabredin.(harp sıkıntılarına tahammül göstererek Allah düşmanlarına) galip gelip(kafirlerle) cihada hazırlıklı ve uyanık olun.Cihada devam edin ve onda sebat edin.Allah'a karşı gelmekten sakının ki böylelikle kurtuluşa (ve başarıya ) eresiniz.
Bakara 2/153 ' Ey müminler! Sabır ve namazla / dua ile (Allah'tan) yardım isteyin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.''
Zümer 39/10 '… Sabredenlere mükafatları hesapsız(derecede) verilecektir.''
Tegabun 64/11 ' Alla'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez.''
Bakara 2/155-156 ' Yemin olsun ki sizi biraz korku,biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz noksanlaştırmak sureti ile imtihan ederiz.''
Enbiya 21/35 ' Her can ölümü tadacaktır.Sizi bir imtihan olarak hayır ve şer ile deniyoruz…''
Al'i İmran 3/145 ' Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez(Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır.''
Münafikun 63/11 ' Allah, eceli geldiği zaman hiç kimseyi (ölümünü) asla ertelemez.''
Tevbe 9/51 ' (Ey Peygamberim! İnsanlara) de ki: Bize ancak Allah'ın yazdığı (taktir ettiği) şey isabet eder…''
Hadid 57/22 ' Ne yer yüzünde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın.Doğrusu bu Allah'a kolaydır.''
Hadid 57/23 ' Elinizden çıkana,kaybettiğiniz şeylere üzülmeyesiniz ve Allah'ın verdiği şeyler ile sevinip,şımarmayasınız.''
Şura 42/30 ' Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı (işler,kusurlar) yüzündendir. Allah yaptıklarınızın çoğunu affediyor(da bu yüzden size musibet vermiyor)
Nisa 4/23 ' Kim kötü bir amel işlerse onunla cezalandırılır.''
Tevbe 9/70 Hud 11/101 Nahl 16/33 ,118 Ankebut 29/40 Rum 30/9 Sebe 34/19 Bakara 2/54,57 Al-i İmran 3/117 ' Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar…''
En'am 6/132 ' İnsanların yaptıkları amellere göre (Allah katında) dereceleri vardır.
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Günlüğüm

Yorum

 1. ramazanBURSA Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Allah razı olsun.
 2. Ne_Mutlu Avatarı
  • |
  • (Bu Mesajın Linki)
  Amin. hepimizden