View RSS Feed

celal1973

İçimizden geçenleri duyan Rabbimiz var Elhamdülillah

Değer Biç
İçimizden geçenleri duyan Rabbimiz var Elhamdülillah

Yüce AllahKuran'da: Ey kullarım dua etmeseniz Rabbiniz size ne diye değer versin, (Furkan suresi, 77. ayet) buyuruyor.

Allahiçimizden ettiğimiz, hatta hayal ettiğimiz duaları bile kabul ediyor. Yeterkibiz aciz olduğumuzun farkında olalım ve Allah’ın sonsuz gücüne teslim olup O’nasamimi olalım.

Geçenlerdeöğle namazından önce ezana kadar bir saat uyumak istedim.

Çünkü hergün sabah namazından sonra tekraruyumuyor ve iki saat zikir ve salavat okuyorum.

Ertesi günün sabah namazına rahat uyanmak için, Kaylule denen batılıların Fiesta/Siestadedikleri ve aslında Efendimizin SAVsünneti olan kısa uykuyu uyumak istedim.

EfendimizSAV bu uykuyu ümmetine de tavsiye etmiştir. Özellikle uzun ve sıcak yazgünlerinde bu kısa uyku gece ibadeti çok önemlidir.

Babam yatağıma uzattı, battaniye örttü ve oturmaodasına gitti. Fakat öyle bir televizyonun sesini açtı ki, odamın kapısı kapalıolmasına rağmen uykuya dalamadım.

Uzanıyorum, gözüm kapalı ama içimden sürekliAllah'a yalvarıyorum. Allah'ım nolur babam sesini kısıp odasının kapısınıkapatsın, diyorum.

Sonrabirden babam televizyonu kıstı ve kapısını örttü, uyumuşum.

Akıllıtelefonuma kurduğum uygulamadaki ezan sesiyle uyandım. Ezandan sonra babamıçağırdım, ördek lazımlıkla işetirken sebebini sordum.

Birdenaklıma geldi, çocuk şimdi gürültüden uyuyamaz diye...

İçimdengeçen duamı duyup kabul eden Allah'a binlerce hamdolsun...

Neden dua etmiyoruz?

Bir dizifilmde rastladık. Filmdeki oyuncu telefonda köydeki akrabasına soruyordu; ekinlerin durumu nasıl, yağmur yağdı mı? diye sordu. Teyze;evet köye yağdı ama yağmur yağarkenkocasının bahçeye çıkıp şöyle dediğini söyledi: “Hadi yağ, ama git biraz da bizim tarlaya yağ, hadi yağ”. Bunuizleyince güldük... Bir deeski bir filmde gördüğümüz şu replik hatırımıza geldi: Kasabada kahvedeotururken şiddetli yağmur başladığınıgören çiftçi diyor ki: “Bizim köyede yağsan nolur” Malesefdinimizi yanlış tanıyoruz. İnsanınbu dünyada Allah’ın halifesiolduğunu ve Allah’ın, herşeyi insanınemrine verdiğini bilmiyoruz ve Kuran meali de okumuyoruz... PeygamberimizSAV diyor ki: “Eğer siz Allah'tanhakkıyla korksaydınız, kendisiyle birlikte cehaletin yeri olmayan ilmi elbetteki tahsil ederdiniz. Şayet, siz Allah'ı layıkıyla bilmiş olsaydınız,anlasaydınız, dualarınızla dağlar yerinden oynardı.” (Suyuti, Cami’u’s-Sağir 5:319, HadisNo:7448) Evet DUA etmek o kadar önemlidir ki, Cenab-ı Hak Kuran’da şöyle buyuruyor: “De ki: "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?... ” (Furkan suresi, 77. ayet) Dua ederken herşeyiRabbimizden istemeliyiz. Gücü herşeye yeten, sonsuz zengin ve cömert Allah’azor hiçbir şey yoktur. Efendimiz SAV:“Ayakkabınızın bağı bile kopsa,Allah’tan isteyiniz” buyuruyor. Köylülerimiz gökyüzüne bakıp bakıp, kuru kuru, hadi yağdiyeceklerine, keşke namaz kılıp gözyaşlarıyla samimi dua ile yağmur isteseler... Çünkü Allah şöyle diyor: “Ey iman edenler! Sabır venamaz ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet) Bakın zamanında ne olmuş: “Bir yaz günü bahçıvanı Enes -radıyallâhu anh-’e gelerekyağmur yağmadığından ve bahçenin kuruduğundan yakındı. Hz. Enes su getirterek abdestalıp namaza durdu. Selâm verdikten sonra bahçıvanına: - Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun? diye sordu.Bahçıvan: - Göremiyorum, dedi. Enes -radıyallâhu anh- tekrar içerigirip namaz kıldı. Üçüncü yahut dördüncü kez bahçıvanına: - Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun? diye sorunca adam: - Kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum, dedi. Bunun üzerineEnes -radıyallâhu anh- namazını ve duâsını sürdürdü. Az sonra adam yanına girdive: - Gök bulutla kaplandı ve yağmur yağdı, dedi. Hz. Enes: -Haydi Bişr bin Şegaf’ın gönderdiği ata bin de yağmurunnerelere kadar yağdığını araştır, dedi. Bahçivan ata binip etrâfı dolaştığında yağmurun Müseyyerînköşkleriyle Gadbân sarayından öteye geçmediğini gördü ki Enes -radıyallâhuanh-’ın bahçesi de bu sınırlar dâhilindeydi.” ( İbn-i Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, VII, 21-22)
DUA ETMEK İLE İLGİLİ HADİSLER

Sonsuz DUA etme hakkımız varken üç dilek hakkı da ne oluyor ki... Allah kaderi duayabağlamıştır. Mesela ayetle sabittir ki, AllahHz. Nuh’un duasıyla tufan yaratmıştır. Fakirinizin de ettiği birçok duanın kabul olduğunu gördük hamdolsun. Ama sadece içten, samimi gözyaşıyla ettiğimiz dualarımızı, Allah hemen gerçekleştirdi. Dua,Allah’a yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, dua edeni sever, dua etmeyenegazap eder. Dua, gelmiş olan belaları giderir. Gelmemiş olanların dagelmelerine mani olur. Allahüteâlâ, (Bana halis kalb ile dua ediniz! Böyle duaları kabul ederim) buyurdu.Bunun için, dua etmek, namaz, oruç gibi ibadettir. Yine (Banaibadet yapmak istemeyenleri, zelil ve hakir yapar, Cehenneme atarım) buyuruyor.(Mümin 60) Allahüteâlâ, herşeyi sebep ile yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasındangöndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de,dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Dua,ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır.) [Tirmizi] (Rabbiniz,elbette haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istediklerizaman, onların ellerini boş çevirmekten haya eder.) [EbuDavud] (Dua,müminin silahıdır.) [İbni Ebiddünya] (Allahüteâlâ dua etmeyene gazap eder.) [İbni Mace] (Duabelayı önler.) [Deylemi] Duanın yapılmasımukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belayıönlemesi kaza ve kaderdendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kader, tedbir ile, sakınmakladeğişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur.)[Şir’a] Zaten biliyorsunuz kabul edilmeyen dua olmuyor. Peygamberimiz SAVşöyle diyor: (Duaeden, üç şeyden hali değildir: Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığınıgörür, Yahut ahirette mükafatını bulur.) [Deylemi]

Celalin Penceresinden
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum