View RSS Feed

szmerve

Yeni bir kitap: Engelli turizmi

Değer Biç
http://nobelyayin.com/detay.asp?u=10787

Kitap, engelli turizminin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası alandan örnekler sunmakta, mevcut durumu analiz etmekte ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaktadır. Kitap bu amaçla ulusal ve uluslararası alandaki yasal düzenlemeler, uygulama örnekleri, istatistikler, örnek olay incelemesi ve konuyla ilgili diğer kavram ve araştırmalar ile birlikte bir değerlendirme sunmaktadır. Konuya ilişkin bilgilenmek isteyen herkese faydalı olacağı inancındayım.
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum