Engelsiz Yaşam Fuarı'nda TEKSAN İnovatif/Engelliler.Biz standına davetlisiniz
View RSS Feed

celal1973

Hastalık Şifadır

Değer Biç
11HastalıkŞifadır

Efendimblog sayfamın girişinde şunu okumuşsunuzdur: “Bu hastalık bana Allah'ın hediyesidir.” Bu sözü belki tam olarakanlayamamış olabilirsiniz. Bu ifade Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Hastalar Risalesi" isimlieserinde geçen bir tabirdir. Öncelikle aşağıda bu ifadenin geçtiği bölümü aktaracağız, sonra dayazının başlığını açıklayan bir menkıbe paylaşacağız.
“Ey hastalıktan şekvâ (şikayet)eden biçare adam! Hastalıkbazılara ehemmiyetli bir definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlâhiyedir.Her hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir.” (Hastalar Risalesi, ON ÜÇÜNCÜ DEVÂ)

İşte sözünü ettiğimiz hikaye, Şeyh Lütfullah Efendi 'ye aittir, Balıkesirerenlerindendir.

Lütfullah Efendi (ölüm 1488) birsohbetinde;
- Çocuklar, Allahü teâlâ, sıkıntılı halde yapılan duayı kabul eder, buyurdu.

Ve ekledi:
- Mesela hastanın duası makbuldür. Onun için hastalık nimettir bir bakıma.

Talebenin biri kalktı.
- Efendim, “Hastalık nimettir”dediniz. Yanlış duymadık değil mi?

Mübarek zat gülümsedi:
- Evet evladım. Hastalık nimettir, ama sabretmek şartıyle. Hastalık istenmez.Bilakis hasta olmamak için tedbir alınır. Ama buna rağmen gelirse, sabredilir.Büyükler, “Hastalıkta şifa vardır” buyurmuşlardır.

Genç talebe bir daha şaşırdı:
- Hastalıkta şifa mı vardır hocam?

- Evet yavrum. Hasta, hastalığındandolayı şikayet etmez ve sabrederse, günahları affolur. Ayrıca çok da sevapkazanır. Sonra hastanın kalbi kırık olur, duaları makbuldür. Hasta, günahişlemeyi düşünemez. Şifa vermesi için Allah’a yalvarır daima.

Ve ekledi:
- Hem sonra hasta, ölümü daha çok hatırlar. Ahireti düşünür, günahlarına tövbeeder. Bu yüzden Allah’a daha yakın hisseder kendini...

Şöyle bitirdi:
- Bütün bunlar şifadır işte. Manevi şifa, kalb için şifa...

******"Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey, hakkınızda hayırlı olabilir vehoşunuza giden bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir sizbilmezsiniz." (Bakara suresi, 216. ayet) Bu hastalık bana Allah'ınhediyesidir. CelalinPenceresinden
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum